● 
اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه فنی و مهندسی
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه فنی و مهندسی
بخشنامه تغییر گرایش بر اساس جدول گرایشهای فعال در مقطع کارشناسی رشته های مهندسی برق و مهندسی مکانیک ـ مخصوص ورودی های 94

تاریخ ایجاد   1394/11/10 - 08:12  تعدادمشاهده  1957 بازگشت

 

جدول گرایش های فعال مرکز مشهد

استان واحد يا مركز دانشكده گروه آموزشي رشته تحصيلي  
خراسان رضوي مركزمشهد فني و مهندسي مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سيالات  
خراسان رضوي مركزمشهد فني و مهندسي مهندسي برق مهندسي برق - گرايش قدرت  
خراسان رضوي مركزمشهد فني و مهندسي مهندسي برق مهندسي برق - گرايش كنترل  
خراسان رضوي مركزمشهد فني و مهندسي مهندسي برق مهندسي برق - گرايش مخابرات  
خراسان رضوي مركزمشهد فني و مهندسي مهندسي برق مهندسي برق - گرايش الكترونيك  


 
Text/HTML