● 
اِجُّمعَة ١ ذو الحجه ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه فنی و مهندسی
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه فنی و مهندسی
برنامه کلاسی کارگاه نرم افزار2

تاریخ ایجاد   1389/12/11 - 10:38  تعدادمشاهده  3885 بازگشت

 

 
 
روزهای هفته
 
 
    10- 8
 
 
 12- 10
 
 
 14- 12
 
 
 16- 14
 
 
 18- 16
 
 
 20- 18
 
 
شنبه
 
آز طرح 2
خزائی
 
آز طرح 2
خزائی
 
آزکامپیوتر1
مهدوی
 
آزکامپیوتر1
مهدوی
 
آزکامپیوتر2
مهدوی
 
آزکامپیوتر2
مهدوی
 
 
یک شنبه
 
 
آزشبکه مدیریت اجرایی پژومند
 
آز گسسته
مرویان
 
آز گسسته
مرویان
 
آزرگرسیون
رزاز
 
آزرگرسیون
رزاز
 
آز کامپیوتر
یعقوبی
8- 5
 
 
دوشنبه
 
آزسری
رزاز
 
آزسری
رزاز
 
آز نمونه گیری 1
بی طرف
 
آز نمونه گیری 1
بی طرف
 
آز ناپارامتری
بهروزی فر
 
آز ناپارامتری
بهروزی فر
 
 
سه شنبه
 
آز پایگاه داده 1
غفوریان
 
آز پایگاه داده 1
غفوریان
 
آز پایگاه داده 2
غفوریان
 
آز پایگاه داده 2
غفوریان
 
آز پایگاه داده 3
غفوریان
 
آز پایگاه داده 3
غفوریان
 
 
چهارشنبه
 
آز سیستم عامل 3
دهقانی
 
آز سیستم عامل 3
دهقانی
 
آز سیستم عامل4
دهقانی
 
آز سیستم عامل 4
دهقانی
 
آز کامپیوتر 9یعقوبی
 
آز کامپیوتر 9یعقوبی
 
 
پنج شنبه
 
آزکامپیوتر حرفه و فن
اسلامی
 
آزکامپیوتر مدیریت بازرگانی
اسلامی
 
آزفن آوری آموزش 1
اسلامی
 
آزفن آوری آموزش 2
اسلامی
 
 
آز کامپیوتر تربیت بدنی
اسلامی
 


 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>