● 
اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤٥
آموزش الکترونیکی
 
   
 
اطلاعیه انتخاب واحد رشته کارشناسی الکترونیکی

تاریخ ایجاد   1394/06/18 - 10:59  تعدادمشاهده  2723 بازگشت

به اطلاع دانشجویان محترم می رسد:
 
نظر شروع زمان انخاب واحد و دایر شدن 31 رشته گرایش در کل کشور به صورت آموزش مجازی  لازم است قبل از انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید:
 
1- کلیه گروههای درسی 90 به بالا مربوط به آموزش مجازی می باشد      مثال: 98-112-14-11
 
2- دروس الکترونیکی فقط برگزاری کلاس آن به صورت الکترونیکی و سیستمی می باشد و برگزاری آزمون پایان ترم به صورت کاغذی همانند سایر گروهها می باشد.
 
3- انتخاب کد از سایر قطب های کشور منوط به حضور دانشجو در آن مرکز نمی باشد. قطب ارائه دهنده فقط مجری برگزاری کلاس الکترونیکی می باشد.
 
4- در صورتی که رشته دانشجو از بین 31 رشته گرایش الکترونیکی باشد  دروس باقیمانده که متقاضی آن می باشید به هیچ عنوان خودخوان ارائه نمی گردد و دانشجو ملزم به انتخاب الکترونیکی ان از قطب مجری می باشد.
 
5-قطب مجری به شهری اطلاق می گردد که مسئول برگزاری الکترونیکی رشته می باشد.
 
6- مرکز مشهد فقط قطب مجری شیمی کارشناسی می باشد و سایر قطبها به شرح زیر است:
 
 • ریاضیات- زمین- آمار و کاربردها: آذربایجان شرقی
 • زبان و ادبیات فارسی: آذربایجان غربی
 • جغرافیا (کلیه گرایشها): اصفهان
 • تاریخ: اصفهان
 • کشاورزی گرایشهای: ترویج - اقتصاد و اب : البرز
 • شیمی: خراسان رضوی
 • فیزیک: فارس
 • الهیات (کلیه گرایشها): قم
 • علوم اجتماعی (کلیه گرایشها): کرمانشاه
 • علوم کامپیوتر: تهران شمال
 • علوم سیاسی: تهران غرب
 
( دفتر آموزشهای آزاد و چند رسانه ای)