● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
آزمایشگاه ژنتیک روز دوشنبه 8/12/90 برگزار نمی شود

تاریخ ایجاد   1390/12/07 - 12:35  تعدادمشاهده  3381 بازگشت

کلیه گروه های آزمایشگاه ژنتیک در روز دوشنبه 8/12/90 لغو گردیده است. 
Text/HTML