● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
آزمایشگاه ژنتیک

تاریخ ایجاد   1390/12/17 - 02:04  تعدادمشاهده  3019 بازگشت

 آزمایشگاه ژنتیک از این هفته 18/12/90 در روز های پنجشنبه برگزار می شود.

ساعت 10-8 به ساعت 14-12 و ساعت 12-10 به ساعت 16-14 منتقل شده است. 
Text/HTML