● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1

تاریخ ایجاد   1390/12/22 - 12:52  تعدادمشاهده  3774 بازگشت

 

گروه اول آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی1 درروز سه شنبه ساعت 12-14برگزار

 می گردد. گروه های 14-16 و 16-18، به جای آن روز در ساعت 8-10 و 10-12 روز پنج شنبه و گروه 18-20  در هرگروهی ازدو گروه روز پنج شنبه که تشکیل می شود شرکت نمایند.

  
Text/HTML