● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان پایان ترم آزمایشگاه جنین شناسی

تاریخ ایجاد   1391/02/02 - 12:52  تعدادمشاهده  3071 بازگشت

امتحان پایان ترم آزمایشگاه جنین شناسی در روز دوشنبه 1/3 برگزار خواهد شد

ساعت امتحان متعاقبا ً اعلام خواهد شد. 
Text/HTML