● 
اِلأِثنين ١٤ شوال ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
جلسه جبرانی آزمایشگاه ژنتیک

تاریخ ایجاد   1391/02/02 - 01:04  تعدادمشاهده  2529 بازگشت

جلسه جبرانی آزمایشگاه ژنتیک در روز دوشنبه 11/2 در آزمایشگاه زیست 3 ساختمان 1 ساعت 11 تا 12 برگزار می گردد 
Text/HTML