● 
اِلأِثنين ١٠ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان میان ترم زیست شناسی گیاهی

تاریخ ایجاد   1391/02/08 - 11:13  تعدادمشاهده  3111 بازگشت

امتحان میان ترم زیست شناسی گیاهی در  روز سه شنبه 19/2 در ساعت کلاسی خود برگزار خواهد شد.

امتحان از فصل های 11-10-8- 7- 5- 3- 1 گرفته خواهد شد. 
Text/HTML