● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان پایان ترم آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی

تاریخ ایجاد   1391/02/08 - 11:18  تعدادمشاهده  2727 بازگشت

امتحان پایان ترم آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی در روز چهارشنبه 20/2

ساعت 10-8 برگزار خواهد شد.

دانشجویان محترم برای اطلاع از گروه خود لطفا ً به برد زیست شناسی

مراجعه نمایند.( حضور تمامی دانشجویان رأس ساعت 8 الزامیست ). 
Text/HTML