● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان میان ترم سیستماتیک گیاهی 2

تاریخ ایجاد   1391/02/08 - 11:23  تعدادمشاهده  3095 بازگشت

امتحان میان ترم سیستماتیک گیاهی 2 در روز چهارشنبه 13/2 ساعت

10-8 صبح برگزار می گردد. 
Text/HTML