● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
تغییر ساعت آزمایشگاه مبانی بیوشیمی

تاریخ ایجاد   1391/07/30 - 03:58  تعدادمشاهده  2805 بازگشت

آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ، گروه 16 - 14 با آقای استادی ، روز پنج شنبه 4 / 8 / 91 ساعت 10-8 در آزمایشگاه زیست 1 تشکیل خواهد شد . 
Text/HTML