● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
زمان گروه بندی آزمایشگاه های زیست شناسی

تاریخ ایجاد   1392/07/02 - 08:28  تعدادمشاهده  2493 بازگشت

به اطلاع دانشجویان رشته زیست شناسی می رساند گروه بندی آزمایشگاه های زیست شناسی در روز سه شنبه 2/7/1392 ساعت 10 در محل آزمایشگاه زیست یک انجام خواهد شد. 
Text/HTML