● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
زمان تشکیل آزمایشگاه های فیزیولوژی جانوری 1 و 2، زیست جانوری و فیزیولوژی گیاهی 2

تاریخ ایجاد   1392/07/08 - 09:01  تعدادمشاهده  2578 بازگشت

به اطلاع دانشجویان محترم زیست شناسی می رساند آزمایشگاه های فیزیولوژی جانوری 1 و 2، زیست جانوری و فیزیولوژی گیاهی 2 از روز شنبه سیزدهم مهر برگزار خواهد شد.  
Text/HTML