● 
اِلأِثنين ١٤ شوال ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
بازدید درس اکولوژی عملی (بازدید از باغ گیاه شناسی)

تاریخ ایجاد   1392/08/06 - 01:56  تعدادمشاهده  2527 بازگشت

به اطلاع دانشجویان محترمی که درس اکولوژی عملی دارند می رساند بازدید از باغ گیاه شناسی مشهد در تاریخ 18/8/1392 برگزار می شود. دانشجویان محترم لطفاً راس ساعت 7:30 در محل آزمایشگاه زیست 1 حضور بهم رسانند. حضور کلیه دانشجویان مربوطه الزامی می باشد.   
Text/HTML