● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
برنامه آزمایشگاه های زیست شناسی نیمسال دوم 94-93

تاریخ ایجاد   1393/11/28 - 02:27  تعدادمشاهده  1806 بازگشت

قابل توجه اساتید و دانشجویان گروه زیست شناسی: آزمایشگاه های زیست شناسی به تفکیک کد درس و نام استاد در سه آزمایشگاه زیست شناسی طبق برنامه ذیل در تاریخ 93/11/2 برگزار خواهد شد.
 


 
Text/HTML