● 
اِلأِثنين ١٠ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
شروع آزمایشگاه روشهای بیوشیمی کارشناسی ارشد بیوشیمی از تاریخ94/7/20

تاریخ ایجاد   1394/07/15 - 02:03  تعدادمشاهده  2057 بازگشت

آزمایشگاه روشهای بیوشیمی دانشجویان ارشد

ساعت 12-10

مکان: ساختمان 2 طبقه همکف - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

شروع کلاس 7/20

حضور دانشجویان با لباس فرم آزمایشگاه (روپوش سفید) در کلیه ساعات آزمایشگاهی و ارائه گزارش کار در جلسات بعدی الزامی است. 
Text/HTML