● 
اِجُّمعَة ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٣
 
   
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
ساعات حضور مديران محترم گروههاي آموزشي و درسي نيمسال دوم 88

تاریخ ایجاد   1389/01/22 - 01:15  تعدادمشاهده  2766 بازگشت

 

ليست مديران محترم گروههاي آموزشي و درسي دانشگاه پيام نور مركز مشهد
نام و نام خانوادگي رشته ساعت حضور مكان
آقاي دكتر حكيمي شيمي دوشنبه و سه شنبه 14-12 ساختمان 2 طبقه 3 واحد 3
آقاي دكتر بنام فيزيك شنبه 14-12 ساختمان 2 طبقه 3 واحد 4
آقاي فلكي رياضي دوشنبه و چهارشنبه14-10 ساختمان 2 طبقه 3 واحد 1
آقاي دكتر مظلومي زمين شناسي يكشنبه وچهارشنبه12-10 ساختمان 2 طبقه 3 واحد 2
آقاي دكتر رجبيان زيست شناسي شنبه و يكشنبه 8-12 ساختمان 2 آزمايشگاه زيست
آقاي دكترسهيل قره مديريت اجرايي و پروژه یکشنبه و چهارشنبه 16-8 ساختمان 2 طبقه 2
آقاي مهندس شجاعي صنايع دستي شنبه ودوشنبه12-10 ساختمان 1 طبقه 2 اتاق مديران گروه
آقاي دكتر نبوي مهندسي كشاورزي دوشنبه وسه شنبه14-12 ساختمان 2 طبقه همكف سمت راست
آقاي مهندس خدابنده مهندسي صنايع چهارشنبه16-15 -   پنج شنبه 12-10 ساختمان 2 طبقه 2
آقاي مهندس پورمحقق مهندسي كامپيوتر يكشنبه 13-11 ساختمان 2 طبقه 3 واحد 4
آقاي سلطاني مديريت بازرگاني و جهانگردي چهارشنبه 12-10 ساختمان 1 طبقه 2 اتاق مديران گروه
آقاي دكتر موسوي بيناباج مديريت دولتي و صنعتي شنبه ويكشنبه10-8 ساختمان 1 طبقه 2 اتاق مديران گروه
آقاي دكتر ايماندوست اقتصاد يكشنبه و چهارشنبه 12-10 ساختمان شماره 2 طبقه 2
آقاي دكتر بساك زبان وادبيات فارسي دوشنبه و چهارشنبه 12-8 ساختمان 2 طبقه 3 واحد 1
آقاي دكتر عرفاني زبان وادبيات عرب شنبه 12-10 ساختمان 2 طبقه 3 واحد 2
آقاي دكتر بهروزيه حقوق شنبه 14-12ودو شنبه18-16 ساختمان 1 طبقه 2 اتاق مديران گروه
آقاي حجت سليماني حسابداري دوشنبه 14-12   -  چهارشنبه 12-10 ساختمان 1 طبقه 2 روبه روي اتاق مديران گروه
آقاي پورسمناني جغرافيا    
آقاي دكتر تفضلي مقدم روانشناسي دوشنبه12-8 ساختمان 1 طبقه 2 كنار آمفي تئاتر
آقاي دكتر نعمتي علوم تربيتي پنجشنبه10-12 وسه شنبه8-10 ساختمان 1 طبقه 2 كنار آمفي تئاتر
آقاي دكتر صنعتي علوم اجتماعي چهارشنبه 8-10و يكشنبه 10-12 ساختمان 1 طبقه 2
خانم دكتر گواهي الهيات يكشنبه 10-12 ساختمان 2 طبقه 2 واحد 3
آقاي دكتر شكوهيان كارشناسي كتابداري دوشنبه 20-17 ساختمان 1 طبقه 2 اتاق مديران گروه
خانم دكتر كريمي تربيت بدني   ساختمان 1 طبقه 2
آقاي دكترقپانچي زبان و ادبيات انگليسي یکشنبه 10-12 وپنج شنبه14-12 ساختمان 1 طبقه2 اتاق مديران گروه
آقاي دكتر رمضانزاده مترجمي زبان انگليسي شنبه وچهارشنبه14-12 ساختمان 2 طبقه 2
آقاي دكتر واحدي كارشناسي ارشدتاريخ تشيع شنبه 12-8 ساختمان 1 طبقه 1 كتابخانه
آقاي دكتر مقدس زاده  آمار سه شنبه12-8 ساختمان 2 طبقه 3 اتاق مديران گروه
آقاي دكتر رجائي كارشناسي ارشد رياضي یکشنبه وسه شنبه12-10 ساختمان 2 طبقه 2
آقاي دكتر شريف مقدم كارشناسي ارشد كتابداري دوشنبه و چهارشنبه 9-11 ساختمان 2 طبقه 3 واحد 2
آقاي مهندس قناد رضايي معماري    

   
  

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?