● 
اِجُّمعَة ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٣
 
   
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
برنامه کلاسی دانشپذیران فراگیر

تاریخ ایجاد   1389/01/25 - 02:11  تعدادمشاهده  4942 بازگشت

 

   مهندسی فناوری اطلاعات-کامپیوتر-علوم کامپیوتر
ردیف
نام استاد
عنوان درس
روز
ساعت
کلاس
1
آقای یوسفی
زبان عمومی
پنجشنبه
16-14
سوله1 کلاس6
2
آقای نوعدوست
اندیشه اسلامی 1
پنجشنبه
18-16
سوله1 کلاس11
3
خانم طهرانی پور
ریاضی عمومی 1
جمعه
10-8
سوله1 کلاس10
4
خانم طهرانی پور
ریاضی عمومی 1
جمعه
12-10
سوله1 کلاس10
5
خانم فضائلی
مبانی کامپیوتر
جمعه
14-12
سوله1 کلاس8
6
خانم فضائلی
مبانی کامپیوتر
جمعه
16-14
سوله1 کلاس8
7
خانم توکلی
فارسی عمومی
پنج شنبه
12-10
سوله1 کلاس4
 
 مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی
ردیف
نام استاد
عنوان درس
روز
ساعت
کلاس
1
آقای نوعدوست
اندیشه اسلامی
چهارشنبه
16-14
سوله1 کلاس11
2
خانم توکلی
فارسی عمومی
پنجشنبه
12-10
سوله1 کلاس4
3
خانم شه پوری
فیزیک 1
پنجشنبه
14-12
سوله1 کلاس4
4
آقای روشندل
مدیریت مهندسی
پنجشنبه
16-14
سوله1 کلاس4
5
آقای روشندل
مدیریت مهندسی
پنجشنبه
18-16
سوله1 کلاس4
6
خانم طهرانی پور
ریاضی عمومی 1
جمعه
10-8
سوله1 کلاس10
7
خانم طهرانی پور
ریاضی عمومی 1
جمعه
12-10
سوله1 کلاس10
8
خانم شه پوری
فیزیک 1
جمعه
14-12
سوله1 کلاس3
9
آقای یوسفی
زبان عمومی
جمعه
16-14
سوله1 کلاس10
 
 حسابداری
ردیف
نام استاد
عنوان درس
روز
ساعت
کلاس
1
آقای نوعدوست
اندیشه اسلامی
چهارشنبه
16-14
سوله1 کلاس11
2
آقای اورعی
زبان عمومی
چهارشنبه
18-16
سوله1 کلاس8
3
آقای تقوائی
مبانی و روش تحقیق
جمعه
12-10
سوله1 کلاس4
4
آقای خوشدل
اصول حسابداری
جمعه
14-12
سوله1 کلاس6
5
آقای خوشدل
اصول حسابداری
جمعه
16-14
سوله1 کلاس6
6
خانم توکلی
فارسی عمومی
جمعه
18-16
سوله1 کلاس10
 
مدیریت بازرگانی
ردیف
نام استاد
عنوان درس
روز
ساعت
کلاس
1
آقای نوعدوست
اندیشه اسلامی
پنجشنبه
18-16
سوله 1 کلاس 11
2
آقای یوسفی
زبان عمومی
پنجشنبه
16-14
سوله 1 کلاس 6
3
آقای خوشدل
اصول حسابداری
جمعه
14-12
سوله 1 کلاس 6
4
آقای خوشدل
اصول حسابداری
جمعه
16-14
سوله 1 کلاس 6
5
آقای تقوایی
مبانی سازمان و مدیریت
جمعه
10-8
سوله 1 کلاس 4
6
خانم توکلی
فارسی عمومی
جمعه
18-16
سوله 1 کلاس 10
 
مدیریت صنعتی
ردیف
نام استاد
عنوان درس
روز
ساعت
کلاس
1
آقای اورعی
زبان عمومی
چهارشنبه
16-14
سوله1 کلاس8
2
آقای نوعدوست
اندیشه اسلامی
چهارشنبه
18-16
سوله1 کلاس11
3
آقای فهیمی فر
اقتصاد خرد
پنجشنبه
16-14
سوله1 کلاس3
4
آقای خوشدل
اصول حسابداری
جمعه
14-12
سوله1 کلاس6
5
آقای خوشدل
اصول حسابداری
جمعه
16-14
سوله1 کلاس6
6
خانم توکلی
فارسی عمومی
جمعه
18-16
سوله1 کلاس10
 
مدیریت جهانگردی و مدیریت دولتی
ردیف
نام استاد
عنوان درس
روز
ساعت
کلاس
1
آقای فهیمی فر
اقتصاد خرد
پنجشنبه
16-14
سوله1 کلاس3
2
آقای نوعدوست
اندیشه اسلامی
پنجشنبه
18-16
سوله1 کلاس11
3
آقای تقوائی
مبانی سازمان و مدیریت
جمعه
10-8
سوله1 کلاس4
4
آقای یوسفی
زبان عمومی
جمعه
16-14
سوله1 کلاس10
5
خانم امیریانی
فارسی عمومی
جمعه
14-12
سوله1 کلاس4
 
مترجمی زبان انگلیسی
ردیف
نام استاد
عنوان درس
روز
ساعت
کلاس
1
آقای نوعدوست
اندیشه اسلامی
چهارشنبه
16-14
سوله1 کلاس11
2
خانم غلامی
خواندن ودرک مفاهیم
چهارشنبه
18-16
سوله1 کلاس4
3
خانم غلامی
فنون یاد گیری زبان
چهارشنبه
20-18
سوله1 کلاس4
4
خانم غلامی
خواندن و درک مفاهیم
جمعه
10-8
سوله1 کلاس3
5
خانم غلامی
فنون یادگیری زبان
جمعه
12-10
سوله1 کلاس3
6
خانم امیریانی
فارسی عمومی
جمعه
14-12
سوله1 کلاس4
7
آقای یوسفی
زبان عمومی
جمعه
16-14
سوله1 کلاس10
 
علوم اقتصادی (کارشناسی ارشد)
ردیف
نام استاد
عنوان درس
روز
ساعت
کلاس
1
آقای فهیمی فر
اقتصاد خرد
پنجشنبه
18-16
سوله1 کلاس3
2
آقای  فهیمی فر
اقتصادکلان
پنجشنبه
20-18
سوله1 کلاس3
 
حقوق
ردیف
نام استاد
عنوان درس
روز
ساعت
کلاس
1
آقای ادیبان
حقوق اساسی 1
چهارشنبه
16-14
سوله1 کلاس10
2
آقای ادیبان
مقدمه علم حقوق
چهارشنبه
18-16
سوله1 کلاس10
3
آقای اورعی
زبان عمومی
چهارشنبه
20-18
سوله1 کلاس10
4
خانم توکلی
فارسی عمومی
پنجشنبه
14-12
سوله1 کلاس6
5
آقای ادیبان
حقوق اساسی 1
پنجشنبه
16-14
سوله1 کلاس10
6
آقای ادیبان
مقدمه علم حقوق
پنجشنبه
18-16
سوله1 کلاس10
7
آقای نوع دوست
اندیشه اسلامی
پنجشنبه
20-18
سوله1 کلاس11
8
بیگلری
اصول فقه1
جمعه
10-8
سوله1 کلاس11
9
بیگلری
اصول فقه1
جمعه
12-10
سوله1 کلاس11
 
روانشناسی و علوم تربیتی
ردیف
نام استاد
عنوان درس
روز
ساعت
کلاس
1
آقای اورعی
زبان عمومی
چهار شنبه
16-14
سوله1 کلاس8
2
آقای نوع دوست
اندیشه اسلامی
چهار شنبه
18-16
سوله1 کلاس11
3
دکتر صادق واحدی
کلیات فلسفه
پنج شنبه
12-10
سوله1 کلاس8
4
دکتر صادق واحدی
کلیات فلسفه
پنج شنبه
14-12
سوله1 کلاس8
5
آقای تقوی
روانشناسی عمومی
پنج شنبه
16-14
سوله1 کلاس8
6
آقای تقوی
روانشناسی تربیتی
پنج شنبه
18-16
سوله1 کلاس8
7
خانم امیریانی
فارسی عمومی
جمعه
12-10
سوله1 کلاس12
 
 شروع کلاسها از روز چهارشنبه مورخ 28/11/88 می باشد.اصول فقه 1رشته  حقوق در روزجمعه 30/11/88 تشکیل نخواهد گردید. 
 


 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?