● 
اِثَّلاثا ١٢ ربيع الاول ١٤٤٣
 
   
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
ارتباط با واحد برنامه ریزی در ایام دورکاری دانشگاه

تاریخ ایجاد   1399/09/03 - 11:08  تعدادمشاهده  831 بازگشت

  حوزه کاری ایمیل ارتباطی
محسن ایزدپناه  مسئول برنامه ریزی Izadpanah.m@pnum.ac.ir
امین فانی کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی دانشکده علوم پایه  کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی علوم سیاسی- ریاضی کلیه رشته ها - فیزیک کلیه رشته ها - آمار کلیه رشته ها - پژوهش عملیاتی و تحقیق در عملیات کلیه رشته ها fani.a@pnum.ac.ir
سمانه ابوی کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی دانشکده فنی و مهندسی - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی جغرافیا -  abavi.s@pnum.ac.ir
راضیه کارگر کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی حقوق  - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی الهیات - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی کشاورزی  kargar.r@pnum.ac.ir
رویا کارگران کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی حسابداری - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی اقتصاد - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی مدیریت  - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی علوم تربیتی - دروس معارفی تمامی رشته ها kargaran.r@pnum.ac.ir
نوشین اشراقی کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی زبان و ادبیات فارسی - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی زبان های خارجه مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی زبان و ادبیات عرب -  کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی روانشناسی - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی کتابداری  - فارسی عمومی کلیه رشته ها - زبان خارجه کلیه رشته ها eshraghy.n@pnum.ac.ir
شیدا  شیخی کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی علوم اجتماعی - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تاریخ  - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی جامعه شناسی  - تغییر رمز کلیه رشته ها sheikhi.sh@pnum.ac.ir
اکرم حسینی نژاد  کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی تربیت بدنی  -  تربیت بدنی 1 و ورزش کلیه رشته ها - امور کلاس ها hosseininezhad.b@pnum.ac.ir
مهرداد اسحاقی کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی معماری و شهرسازی  - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی  هنر  -  eshaghi.m@pnum.ac.ir
ماهرخ برق امور کلاس ها bargh.m@pnum.ac.ir
رقیه طالعی امور کلاس ها taleai.r@pnum.ac.ir


 
Text/HTML