● 
اِجُّمعَة ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٣
 
   
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعيه پذيرش دانش آموختگان كارشناسي ارشد در دوره دكتري تخصصي بدون آزمون

تاریخ ایجاد   1389/03/01 - 02:44  تعدادمشاهده  6078 بازگشت

براساس آئين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي بالاتر

بــه اطــلاع مي رســاند دانشــگاه پيام نور به استناد ماده 6 آئيـــــن نامه شماره 3536/21 مورخ 31/6/86 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان نسبت به پذيرش دانش آموختــــگان مقطع كارشناسي ارشد در صورت احراز شرايط ذيل و با رعايت حدنصاب يك نفر در هر رشته براي ورود به مقطع دكتري در رشته هاي مجري به شرح جدول پيوست اقدام مي نمايد:
1. ملاك زماني دانش آموختگي  براي انتخاب افراد حائز شرايط رتبه اول در هر رشته از اول مهرماه 1387 لغايت 29 اسفند1388 مي باشد.
2. حداكثر مدت تحصيل دوره كارشناسي ارشد متقاضي با احتساب پايان نامه (6نيمسال )3 سال باشد.
تبصره:
- دانش آموختگاني كه از طريق دوره هاي فراگير پذيرفته شده اند، دوره دانشپذيري آنها جزء سنوات مجاز محاسبه مي شود.
3. واجدين شرايط از آزمون ورودي كتبي معاف بوده ولي براي مصاحبه علمي معرفي مي شوند.
4. ملاك پذيرش داوطلبان ، همنام بودن مدرك كارشناسي ارشد با عنوان رشته دكتري مورد تقاضا مي باشد. (جدول ضميمه)
 
شرايط پذيرش:
لازم است دانش آموختگان محترم، واجد يكي از شرايط زير (بند الف وب) باشند:
الف) احراز حداقل ميانگين 17 با ارائه اصل دانشنامه يا اصل گواهي فراغت از تحصيل و تصوير آن به انضمام (ريزنمرات) و چاپ حداقل دو مقاله در مجلات علمي پژوهشي نمايه شده معتبر علمي وبين المللي ( ارائه نسخة اصل مجله به همراه تصوير آن ) .
تبصره:
محاسبه ميانگين كل دروس دوره كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه مي باشد.
با توجه به تبصره 2 ماده 2 آئين نامه مزبور دانش آموختگان حائز شرايط دانشگاه پيام نور از اولويت برخوردار هستند.
ب) دانشجوي نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد با تائيد معاونت دانشجويي وزارت علوم، تـــحقيقات و فناوري.
توجه: لازم است واجدين شرايط اصل مدارك خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 26/3/1389 شخصاً به مركز آزمون دانشگاه پيام نور به آدرس– بزرگراه ارتش- خ نخل- سازمان مركزي دانشگاه پيام نور ساختمان شهيد نوري – مركز آزمون گروه فراگير تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.
- زمان شروع تحصيل افراد واجد شرايط بعد از انجام مصاحبه و تشريفات اداري همراه با پذيرفته شدگان دوره هشتم دكتري سال تحصيلي 90-89 دانشگاه خواهد بود.
مركز آزمون
دانشگاه پيام نور
 
 
 
 
جدول ضميمة اطلاعيه
پذيرش دانش آموختگان كارشناسي ارشد براي ورود به دكتراي تخصصي (ph.D)
رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد مورد پذيرش براي ورود به دكتري
رديف
رشته تحصيلي انتخابي
رشته گرايش تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي مورد پذيرش
1
آموزش زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي
2
برنامه ريزي آموزش از راه دور
علوم تربيتي با گرايش:1. برنامه ريزي آموزشي،2. برنامه ريزي درسي
3
تاريخ ايران بعد از اسلام
تاريخ ايران بعد از اسلام
4
تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني)
مديريت ورزشي- تربيت بدني (گرايش عمومي)
5
جامعه شناسي
جامعه شناسي – پژوهش اجتماعي
6
جغرافياي انساني
1.جغرافيا و برنامه ريزي روستايي- 2. جغرافيا و برنامه ريزي شهري)
7
حقوق بين الملل
حقوق بين الملل
8
حقوق خصوصي
حقوق خصوصي
9
روان شناسي
روانشناسي (كليه گرايشها)
10
رياضي محض(گرايش آناليز)
رياضي گرايش آناليز
11
رياضي محض (گرايش هندسه)
رياضي گرايش هندسه
12
رياضي محض (گرايش جبر)
رياضي گرايشهاي جبر جابجايي و ابرجبرها
13
رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات                ( كنتـــــرل و
بهينه سازي)
رياضي گرايش كاربردي
14
زبان شناسي همگاني
زبان شناسي همگاني
15
زبان و ادبيات فارسي
زبان وادبيات فارسي
16
شيمي(گرايش شيمي آلي)
شيمي آلي
17
شيمي(گرايش شيمي تجزيه)
شيمي تجزيه
18
شيمي(گرايش شيمي فيزيك)
شيمي فيزيك
19
شيمي(گرايش شيمي معدني)
شيمي معدني
20
علوم اقتصادي
علوم اقتصادي
21
فيزيك (گرايش هسته اي)
فيزيك هسته اي – فيزيك ذرات بنيادي
22
كلام (فلسفه دين)
فلسفه دين / فلسفه وكلام اسلامي
23
مديريت بازرگاني
MBAمديريت بازرگاني-
24
مديريت دولتي(گرايش رفتار سازماني)
مديريت دولتي گرايش (تحول - تشكيلات - منابع انساني)
25
مديريت دولتي (منابع انساني)
مديريت دولتي گرايش هاي (تحول - تشكيلات - منابع انساني)
26
مهندسي صنايع
مهندس صنايع
27
مدرسي معارف اسلامي (گرايش قرآن و متون اسلامي)
1.علوم قرآن وحديث 2. مدرسي معارف اسلامي گرايش قرآن و منابع اسلامي
28
مدرسي معارف اسلامي (گرايش مباني نظري اسلام)
1.فلسفه و كلام اسلامي 2. مدرسي معارف اسلامي گرايش مباني نظري اسلامي
 


 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?