● 
اِثَّلاثا ١٢ ربيع الاول ١٤٤٣
 
   
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در سیستم گلستان 3992

تاریخ ایجاد   1400/02/08 - 11:59  تعدادمشاهده  361 بازگشت

در راستای اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی، دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عملکرد آموزشی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 را از طریق نظرخواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 30/01/1400 لغایت 30/02/1400  و مطابق راهنمای زیر ارزیابی می نماید. 
Text/HTML