● 
اِلأِثنين ١ جمادي الاولي ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه ریاضیات وکاربردها
 
   
فرم ها
 
اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی(اطلاعیه شماره 4)

تاریخ ایجاد   1390/12/06 - 02:45  تعدادمشاهده  2590 بازگشت

دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی که درس پایان نامه را در ترم های قبل اخذ نموده اند و نیاز به ادامه ثبت نام در ترم جاری را دارند مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، شاخه، و استاد راهنمای خود را به آدرس ایمیل زیر تا تارخ 8/12/90ارسال نمایند تا امکان ثبت نام این ترم برایشان فراهم شود:

A_heidari@pnu.ac.ir 
Text/HTML