● 
اِلخَميس ٧ شوال ١٤٣٩
مالی دانشجویی
 
   
 
اطلاعیه در خصوص شهریه دروس تطبیق واحد

تاریخ ایجاد   1391/06/18 - 11:29  تعدادمشاهده  4062 بازگشت

 

تطبیق واحد مستلزم پرداخت شهریه می باشند ؛ به ازای هرواحد درسی ، شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که درآن تقاضای تطبیق واحدداده است اخذ خواهد شد .