● 
اِلخَميس ٧ شوال ١٤٣٩
مالی دانشجویی
 
   
 
زمان پرداخت شهریه دانشجویان ورودی 90 و قبل از آن

تاریخ ایجاد   1391/07/03 - 03:39  تعدادمشاهده  3225 بازگشت

 

براساس بخشنامه شماره 20421/3/د مورخ 22/2/1391  سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور زمان پرداخت شهریه هر ترم در زمان ثبت نام و انتخاب واحد همان ترم می باشد و دانشجو ملزم به رعایت ضوابط دانشگاه می باشد و در صورت عدم واریز شهریه بعد اززمان اعلام شده مشکلات بوجود آمده درروال امور آموزشی دانشجو به عهده خود دانشجو می باشد                                                                                                                                                واحد مالی دانشجویی