● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
 
   
معرفی کارکنان واحد امور فرهنگی

 
مسئول واحد: سیدضیاء جلالی
آدرس ایمیل:
محل استقرار واحد: مجتمع فرهنگی و فوق برنامه
تلفن تماس : 8683002- 253
 شرح وظايف مسئول :
·          دبیر شورای فرهنگی- اخذ طرحهای فرهنگی از تشکلهای دانشگاه- نمایشگاههای فرهنگی- نظارت بر عملکرد تشکلها و انجمنهای علمی- برگزاری همایشهای فرهنگی از قبیل عفاف و حجاب- امر به معروف و نهی از منکر- تشکیل کمیته فرهنگی و کمیته خبری- ایجاد حلقه های معرفت- مشاوره مذهبی و...

 
کارشناس واحد: علی خاکشور
آدرس ایمیل:
تلفن تماس : 8683002- 110
شرح وظایف کارشناس :
·          اخذ درخواست انجمنها- تشکلها و کانونها جهت بررسی و اقدام و در صورت لزوم طرح در شورای فرهنگی- پیگیری کتبی مصوبات شورا تا مرحله اجرا از طریق واحدهای ذیربط مرکز- برگزاری انتخابات کانونها، تشکلها و انجمنها- پیگیری امور اجرایی بازدیدهای علمی دانشجویان- نظارت بر نصب اطلاعیه ها و پوسترهای واصله- کنترل جلسات در سالن اجتماعات- پاسخگویی به ارباب رجوع و سایر امور محوله از سوی مسئولین مافوق برحسب مورد. 
 
کارشناس واحد: حسن تقوی فر
آدرس ایمیل:hassanTaghavifar2013@yahoo.com
تلفن تماس : 8683002- 109
شرح وظایف کارشناس :
·          امور مربوط به درخواست مجوز نشریه، تغییر مدیر مسئول و نظارت بر نشریات دانشجویی- درج اخبار در سایت دانشگاه- ثبت در درگاه فرهنگی وزارت علوم- اطلاع رسانی از طریق پنل ارسال اس ام اس- ازدواج دانشجویی- صدور مجوز اطلاعیه ها و پوسترهای واصله- پیگیری مصوبات انجمن ها، تشکلها و کانونها و نامه نگاری های مربوطه.
 

 

 
مسئول واحد: سیدضیاء جلالی
آدرس ایمیل:
محل استقرار واحد: مجتمع فرهنگی و فوق برنامه
تلفن تماس : 8683002- 253
 شرح وظايف مسئول :
·          دبیر شورای فرهنگی- اخذ طرحهای فرهنگی از تشکلهای دانشگاه- نمایشگاههای فرهنگی- نظارت بر عملکرد تشکلها و انجمنهای علمی- برگزاری همایشهای فرهنگی از قبیل عفاف و حجاب- امر به معروف و نهی از منکر- تشکیل کمیته فرهنگی و کمیته خبری- ایجاد حلقه های معرفت- مشاوره مذهبی و...

 
کارشناس واحد: علی خاکشور
آدرس ایمیل:
تلفن تماس : 8683002- 110
شرح وظایف کارشناس :
·          اخذ درخواست انجمنها- تشکلها و کانونها جهت بررسی و اقدام و در صورت لزوم طرح در شورای فرهنگی- پیگیری کتبی مصوبات شورا تا مرحله اجرا از طریق واحدهای ذیربط مرکز- برگزاری انتخابات کانونها، تشکلها و انجمنها- پیگیری امور اجرایی بازدیدهای علمی دانشجویان- نظارت بر نصب اطلاعیه ها و پوسترهای واصله- کنترل جلسات در سالن اجتماعات- پاسخگویی به ارباب رجوع و سایر امور محوله از سوی مسئولین مافوق برحسب مورد. 
 
کارشناس واحد: حسن تقوی فر
آدرس ایمیل:hassanTaghavifar2013@yahoo.com
تلفن تماس : 8683002- 109
شرح وظایف کارشناس :
·          امور مربوط به درخواست مجوز نشریه، تغییر مدیر مسئول و نظارت بر نشریات دانشجویی- درج اخبار در سایت دانشگاه- ثبت در درگاه فرهنگی وزارت علوم- اطلاع رسانی از طریق پنل ارسال اس ام اس- ازدواج دانشجویی- صدور مجوز اطلاعیه ها و پوسترهای واصله- پیگیری مصوبات انجمن ها، تشکلها و کانونها و نامه نگاری های مربوطه.
 

 

 
Text/HTML