● 
اِلخَميس ١٩ شعبان ١٤٤٥
آموزش های آزاد
 
   
لینک های کاربردی
 
شیوه نامه آموزش های آزاد
 
فرم ها
 
ارتباط با آموزش های آزاد، کارآفرینی

آدرس الکترونیک:

 mohammadnezhad.m@pnum.ac.ir 

تلفن تماس:

داخلی 154 ، 8683900- 5-8683002

آدرس الکترونیک:

 mohammadnezhad.m@pnum.ac.ir 

تلفن تماس:

داخلی 154 ، 8683900- 5-8683002

 
اخبار و اطلاعیه ها
ثبت نام و برگزاری کارگاه آموزش 1- نرم افزار تایپ متون ریاضی (Ftex) و(Xepersian) 2- نرم افزار مطلب (MATLB) مهر و آبان 1401 در مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه پیام نور مشهد

تاریخ ایجاد   1401/07/24 - 10:45  تعدادمشاهده  300 بازگشت

  

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?