● 
اِلأِثنين ١٠ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
برنامه تربیت بدنی عمومی برای نیمسال دوم 92-93 (جهت اطلاع از برنامه قبل از انتخاب واحد)

تاریخ ایجاد   1392/09/23 - 08:22  تعدادمشاهده  4124 بازگشت

تربیت بدنی1و2 خواهران نیمسال دوم92-93
 
9-7.30
10.30-9
12-10.30
13.30-12
15-13.30
16.30-15
18-16.30
شنبه
طوسی
(10-152)
طوسی
(09-152)
طوسی
(08-152)
طوسی
(07-152)
طوسی
(06-152)
 
 
پاکزاد نیا
(08-151)
پاکزاد نیا
(07-151)
پاکزاد نیا
(06-151)
پاکزاد نیا
(05-151)
پاکزاد نیا
(04-151)
 
 
حریری
(05-153)
حریری
(04-153)
حریری
(03-153)
 
 
زینل
(02-152)
زینل
(01-152)
دوشنبه
سیددخت
(10-150)
سیددخت
(09-150)
سیددخت
(08-150)
سیددخت
(07-150)
سیددخت
(06-150)
 
 
علیزاده
(10-151)
علیزاده
(10-153)
علیزاده
(09-151)
علیزاده
(09-153)
 
 
 
 
 
رضاییان
(11-152)
رضاییان
(13-152)
رضاییان
(12-152)
 
 
چهارشنبه
طوسی
(05-150)
طوسی
(04-150)
طوسی
(02-150)
طوسی
(03-150)
طوسی
(01-150)
 
 
سیددخت
(03-151)
سیددخت
(02-150)
سیددخت
(01-150)
سیددخت
(15-152)
سیددخت
(14-152)
 
 
زینل
(02-153)
زینل
(01-153)
زینل
(05-152)
زینل
(04-152)
زینل
(03-152)
علیزاده
(07-153)
علیزاده
(06-153)
تربیت بدنی1و2 برادران نیمسال دوم92-93 (قاسم اباد- چهارراه مخابرات-پشت فروشگاه رفاه-سالن بهداری)
ایام هفته         ساعت
9-7.30
10.30-9
12-10.30
13.30-12
15-13.30
16.30-15
 یکشنبه
-----------------
رضوانی(16-150)
رضوانی(17-150)
رضوانی(18-150)
رضوانی(19-150)
 
-----------------
نبوی نیک
(151-14)
نبوی نیک
(25-152)
صفاری
(151-15)
صفاری
(151-16)
 
 
سه شنبه
رضوانی
(152-20)
رضوانی
(152-21)
رضوانی
(152-22)
رضوانی
(152-23)
رضوانی
(152-24)
 
 
سلطانی
(151-13)
سلطانی
(151-12)
سلطانی
(151-11)
علی نژاد
(16-153)
علی نژاد
(15-153)
علی نژاد
(14-153)
پنجشنبه
-----------------
عباس نژاد
(153-11)
عباس نژاد
(153-12)
عباس نژاد
(153-13)
عباس نژاد
(17-153)
عباس نژاد
(18-153)
-----------------
معاون افشار
(152-19)
معاون افشار
(152-18)
معاون افشار
(152-17)
معاون افشار
(152-16)
 
 
-----------------
کاربرجعفر ابادی
(14-150)
کاربرجعفر ابادی
(15-150)
یزدانخواه
(13-150)
یزدانخواه
(12-150)
یزدانخواه
(11-150)

  
Text/HTML