● 
اِلأِثنين ٨ رجب ١٤٤٤
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
قابل توجه کلیه دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی که درس فوتبال را در این ترم اخذ نموده اند

تاریخ ایجاد   1393/07/30 - 10:50  تعدادمشاهده  1852 بازگشت

 

قابل توجه کلیه دانشجویان دختر رشته تربیت  بدنی که درس فوتبال را در این ترم اخذ نموده اند:
 
مکان برگزاری درس مذکور از سالن کوثر به سالن اتوبوسرانی واقع در میثاق 14 منتقل گردید. برای مشاهده برنامه به سایت برنامه کلاسی مراجعه فرمائید.

  
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>