● 
اِلأَحَّد ١٥ شوال ١٤٤١
 
   
آرشیو نشریه

صفحه اصلی
بر اساس شماره مجله
بر اساس نویسندگان
بر اساس موضوع

 
شماره چهارم

 مطالعه الگوهای ارائه محتوا، ساختار و تدوین منابع درسی دانشگاه های باز کشورهای انگلیس، هند و ایران و ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از الگوهای تدوین منابع درسی دانشگاه پیام نور / هادی شریف مقدم، قاسمعلی احسانیان

 ادیان و انتظار منجی / ابراهیم تقی زاده، حمیدرضا وردی

 بررسی موانع توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی) / محمد موسوی

 هنر بیهقی در تبیین و توصیف نهادهای سیاسی وزارت و اشراف / حسن بساک

 مقایسه نظرهای مختلف در رابطه با تقدم رشد اقتصادی و توزیع درآمد / محمد لشکری

 مقایسه خطاهای زبان آموزان دختر و پسر منطقه تبادکان در کاربرد حروف اضافه همراه فعل در زبان انگلیسی / سیدمحمد حسینی معصوم، مریم معین درباری

 مقایسه جامعیت نسبی و روابط کاربری پایگاه های اطلاعاتی نشریات منتخب در حوزه علوم انسانی / ثریا ضیایی، وحید شریفی

 بررسی ارتباط میان لفظ و معنا بر پایه شاخص های آواشناختی "با نگاهی موردی به برخی شواهد قرآنی" / محمود رمضان زاده، علی توحیدی شکیب

 تحول پذیری شخصیت محمود غزنوی از آثار تاریخی تا ادبیات عرفانی / سیدعلی کرامتی مقدم

بررسی تفاوت های تولید علم پیرامون دو اصطلاح "پایگاه اطلاعاتی" و "بانک اطلاعاتی" در پایگاه اطلاعاتی آی اس آی (ISI) / مریم سلامی، رحیم علیجانی

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?