● 
اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤٥
 
   
معرفي پايگاه

پايگاه بسيج كاركنان

پايگاه بسيج كاركنان

 
واحدها
فرماندهي پايگاه
جانشين پايگاه
معاون پايگاه (حوزه خواهران)
واحد عمليات
واحد بازرسي
واحد حفاظت اطلاعات
واحد نيروي انساني
واحد تربيت و آموزش
واحد آماد و پشتيباني
واحد فرهنگي و اجتماعي
واحد عقيدتي و نظارت
واحد تحليل و بررسي
واحد تربيت بدني
واحد اردويي
واحد حلقه صالحين
 

 

فرماندهي پايگاه
جانشين پايگاه
معاون پايگاه (حوزه خواهران)
واحد عمليات
واحد بازرسي
واحد حفاظت اطلاعات
واحد نيروي انساني
واحد تربيت و آموزش
واحد آماد و پشتيباني
واحد فرهنگي و اجتماعي
واحد عقيدتي و نظارت
واحد تحليل و بررسي
واحد تربيت بدني
واحد اردويي
واحد حلقه صالحين
 

 

 
 

* هفته دولت مبارک باد *

* هفته دولت مبارک باد *

 
 

شاخص هایی یک بسیجی از دیدگاه مقام معظم رهبری

بسیج سیاسی است اما سیاست‌زده، سیاسی‌کار و جناحی نیست . بسیج مجاهد است اما بی‌انضباط و افراطی نیست، عمیقاً متدین و متعبد است اما متحجر و خرافی نیست، بابصیرت است اما ازخودراضی نیست، اهل جذب حداکثری است اما غیور است و درباره اصول تسامح نمی‌کند، طرفدار علم است اما علم‌زده نیست، اخلاق اسلامی دارد اما این اخلاقش ریاکاری نیست، در آباد کردن دنیا فعال است اما خود اهل دنیا نیست. بسیج، حرکتی مردمی است که با حضور همه قشرها، از دل ملت و برای ملت تشکیل شده و در همه عرصه‌های دفاع، علم، هنر، سازندگی، سیاست، فرهنگ، یاری مستضعفان، تولید، فناوری، ورزش، درخشش‌های بین‌المللی و در هر کار خیر، حضوری پربرکت داشته است. بسیج تفکری است که در خارج عینیت یافته و بواسطه فرهنگ و خصوصیاتش، می تواند تعیین‌کننده سرنوشت ایران و فراتر از ایران باشد.

 

شاخص هایی یک بسیجی از دیدگاه مقام معظم رهبری

بسیج سیاسی است اما سیاست‌زده، سیاسی‌کار و جناحی نیست . بسیج مجاهد است اما بی‌انضباط و افراطی نیست، عمیقاً متدین و متعبد است اما متحجر و خرافی نیست، بابصیرت است اما ازخودراضی نیست، اهل جذب حداکثری است اما غیور است و درباره اصول تسامح نمی‌کند، طرفدار علم است اما علم‌زده نیست، اخلاق اسلامی دارد اما این اخلاقش ریاکاری نیست، در آباد کردن دنیا فعال است اما خود اهل دنیا نیست. بسیج، حرکتی مردمی است که با حضور همه قشرها، از دل ملت و برای ملت تشکیل شده و در همه عرصه‌های دفاع، علم، هنر، سازندگی، سیاست، فرهنگ، یاری مستضعفان، تولید، فناوری، ورزش، درخشش‌های بین‌المللی و در هر کار خیر، حضوری پربرکت داشته است. بسیج تفکری است که در خارج عینیت یافته و بواسطه فرهنگ و خصوصیاتش، می تواند تعیین‌کننده سرنوشت ایران و فراتر از ایران باشد.

 

 
عضويت
 
ارتباط با پايگاه

تلفن مستقيم و فاكس:

38925150 - 051

تلفن دانشگاه:

38683002-5 - 051

داخلي: 610 و 604

تلفن مستقيم و فاكس:

38925150 - 051

تلفن دانشگاه:

38683002-5 - 051

داخلي: 610 و 604

 
سامانه درج نظرات
 
پيوندها