● 
اِجُّمعَة ٨ جمادي الثانيه ١٤٤٢
 
   
اطلاعات تماس اعضای علمی و اداری دانشکده حقوق

خانم احمدی افزادی

 

حقوق

' 718

اتاق 507

آقای دکتر متولی

 

الهیات

' 713

اتاق 509

 

 

 

 

آقای دکتر داوریار

 

حقوق

' 720

اتاق 511

خانم دکتر امینی

 

الهیات

' 774

اتاق 512

 

 

 

 

آقای دکتر رمضانپور

 

الهیات

' 747

اتاق 513

آقای دکتر مهدی کریمی

 

حقوق

' 714

اتاق 513

 

 

 

 

آقای دکتر کبیریان

 

الهیات

' 712

اتاق 514

خانم طالعی ـ مدیریت کلاس ها

 

امور کلاس ها

' 190

اتاق 206

 

 

 

آقای دکتر فدوی

 

الهیات

' 

اتاق 510

 

 نگهبانی

 

 

 

' 38909631

 

 
 

 

 

حراست

 

 

' 142

اتاق 407

 

 

خانم احمدی افزادی

 

حقوق

' 718

اتاق 507

آقای دکتر متولی

 

الهیات

' 713

اتاق 509

 

 

 

 

آقای دکتر داوریار

 

حقوق

' 720

اتاق 511

خانم دکتر امینی

 

الهیات

' 774

اتاق 512

 

 

 

 

آقای دکتر رمضانپور

 

الهیات

' 747

اتاق 513

آقای دکتر مهدی کریمی

 

حقوق

' 714

اتاق 513

 

 

 

 

آقای دکتر کبیریان

 

الهیات

' 712

اتاق 514

خانم طالعی ـ مدیریت کلاس ها

 

امور کلاس ها

' 190

اتاق 206

 

 

 

آقای دکتر فدوی

 

الهیات

' 

اتاق 510

 

 نگهبانی

 

 

 

' 38909631

 

 
 

 

 

حراست

 

 

' 142

اتاق 407

 

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?