● 
اِلخَميس ٢٠ ذو الحجه ١٤٤٠
 
   
اطلاعات تماس اعضای علمی و اداری دانشکده حقوق

خانم احمدی افزادی

 

حقوق

' 31827718

اتاق 507

آقای دکتر متولی

 

الهیات

' 31827713

اتاق 509

 

 

 

 

آقای دکتر داوریار

 

حقوق

' 31827720

اتاق 511

خانم دکتر امینی

 

الهیات

' 31827774

اتاق 512

 

 

 

 

آقای دکتر رمضانپور

 

الهیات

' 31827747

اتاق 513

آقای دکتر مهدی کریمی

 

حقوق

' 31827714

اتاق 513

 

 

 

 

آقای دکتر کبیریان

 

الهیات

' 31827712

اتاق 514

خانم طالعی ـ مدیریت کلاس ها

 

امور کلاس ها

' 31827190

اتاق 206

 

 

 

آقای دکتر فدوی

 

الهیات

' 

اتاق 510

 

 نگهبانی

 

 

' 31827009

' 31827101

 

 
 

 

 

حراست

 

 

' 38912142

اتاق 407

 

 

خانم احمدی افزادی

 

حقوق

' 31827718

اتاق 507

آقای دکتر متولی

 

الهیات

' 31827713

اتاق 509

 

 

 

 

آقای دکتر داوریار

 

حقوق

' 31827720

اتاق 511

خانم دکتر امینی

 

الهیات

' 31827774

اتاق 512

 

 

 

 

آقای دکتر رمضانپور

 

الهیات

' 31827747

اتاق 513

آقای دکتر مهدی کریمی

 

حقوق

' 31827714

اتاق 513

 

 

 

 

آقای دکتر کبیریان

 

الهیات

' 31827712

اتاق 514

خانم طالعی ـ مدیریت کلاس ها

 

امور کلاس ها

' 31827190

اتاق 206

 

 

 

آقای دکتر فدوی

 

الهیات

' 

اتاق 510

 

 نگهبانی

 

 

' 31827009

' 31827101

 

 
 

 

 

حراست

 

 

' 38912142

اتاق 407

 

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?