● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
کنسولی
 
   
امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی

شرایط تحصیل در دانشگاه پیام نور

نحوه ثبت نام

انتخاب واحد

فرآیند فارغ التحصیلی

 انصراف از تحصیل

فرم های مورد نیاز

 

شرایط تحصیل در دانشگاه پیام نور

نحوه ثبت نام

انتخاب واحد

فرآیند فارغ التحصیلی

 انصراف از تحصیل

فرم های مورد نیاز

 

 
بخشنامه ها و راهنمایی ها
مراحل انجام فرآیند فارغ التحصیلی و دریافت دانشنامه

تاریخ ایجاد   1397/11/08 - 09:06  تعدادمشاهده  191 بازگشت

  
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>