● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
 
   
Text/HTML
خدمات اداره
فرم ها
درخواست وام شهریه دانشجویی
سیستم اتوماسیون تغذیه
درخواست وام عمره و عتبات
لیست خوابگاه دانشجویی
نحوه تنظیم سند محضری
 
خدمات اداره
فرم ها
درخواست وام شهریه دانشجویی
سیستم اتوماسیون تغذیه
درخواست وام عمره و عتبات
لیست خوابگاه دانشجویی
نحوه تنظیم سند محضری
 
 
اخبار و اطلاعیه ها
● راهنمای دریافت وام دانشجویی
   راهنمای ثبت نام و تشکیل پرونده جدید راهنمای درخواست وام راهنمای تسویه حساب و پرداخت اقساط راهنمای نحوه کاربری سایت صندوق یکپارچه رفاه دانشجویی ... 1401/12/22

● نحوه تنظیم سند محضری دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی
   دانشجویان محترمی که با تقاضای وام دانشجویی آنها موافقت می گردد می بایست با دریافت فرم نمونه تنظیم سند تعهد محضری از سایت مرکز مشهد (خدمات دانشجویی- فرمها) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و با حضور یک نفر ضامن که باید کارمند رسمی یا پیمانی با ... 1399/08/23


 
لینکها