● 
اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤٥
خوابگاه دانشجویی
 
   
خوابگاه های دانشجویی
دانشجوی گرامی، دانشگاه پیام نور نسبت به تأمین خوابگاه تعهدی نداشته و فقط جهت اطلاع رسانی لیست اسامی و آدرس خوابگاهها را اعلام نموده است. 

 

 

دانشجوی گرامی، دانشگاه پیام نور نسبت به تأمین خوابگاه تعهدی نداشته و فقط جهت اطلاع رسانی لیست اسامی و آدرس خوابگاهها را اعلام نموده است. 

 

 

 
Text/HTML