● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
پرسش و پاسخ
 
   
خدمات

 

 

 
پاسخگویی الکترونیکی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند با توجه به لزوم پاسخگویی مطلوب و شایسته و ارتباط هر چه بهتر و سریعتر شما عزیزان با دانشگاه، بخش پاسخگویی الکترونیکی در سایت دانشگاه پیام نور مرکز مشهد راه اندازی گردید.

هدف از ایجاد این صفحه، رسیدگی به درخواست های آموزشی و اداری دانشجویان به صورت اینترنتی و حذف مراجعات غیرضروری به دانشگاه می باشد.

در نخستین مرحله بخش معادل سازی اداره آموزش بررسی و کلیه اموری که در این بخش قابلیت اجرا به صورت غیرحضوری دارد، در سیستم پیاده سازی گردید. همچنین در صفحه مربوط به این خدمت، "قوانین آموزشی" و "پرسش ها و پاسخ های متداول" مرتبط با معادل سازی قرار داده شده که مطالعه این دو بخش، پاسخگوی بسیاری از سوالات دانشجویان محترم است.

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند با توجه به لزوم پاسخگویی مطلوب و شایسته و ارتباط هر چه بهتر و سریعتر شما عزیزان با دانشگاه، بخش پاسخگویی الکترونیکی در سایت دانشگاه پیام نور مرکز مشهد راه اندازی گردید.

هدف از ایجاد این صفحه، رسیدگی به درخواست های آموزشی و اداری دانشجویان به صورت اینترنتی و حذف مراجعات غیرضروری به دانشگاه می باشد.

در نخستین مرحله بخش معادل سازی اداره آموزش بررسی و کلیه اموری که در این بخش قابلیت اجرا به صورت غیرحضوری دارد، در سیستم پیاده سازی گردید. همچنین در صفحه مربوط به این خدمت، "قوانین آموزشی" و "پرسش ها و پاسخ های متداول" مرتبط با معادل سازی قرار داده شده که مطالعه این دو بخش، پاسخگوی بسیاری از سوالات دانشجویان محترم است.