● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
دانش آموختگان * مدارک دانش آموختگی
 
   
لیست مدارک دانش آموختگان

گواهینامه موقت تا 99.8.24

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 

 

دانشنامه تا 1400.6.14

کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

گواهینامه موقت تا 99.8.24

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 

 

دانشنامه تا 1400.6.14

کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

 
 

به اطلاع دانش آموختگان گرامی می رساند؛ در جهت کاهش مراجعات به دانشگاه و نیز تسهیل پیگیری صدور مدارک گواهی موقت و دانشنامه فارغ التحصیلی، از مهرماه 98 در روزهای شنبه هر هفته، فایل لیست به روز رسانی شده مربوط به این مدارک در قالب PDF از بخش راست این صفحه قابل دریافت می باشد.

هم اکنون کلیه گواهی های موقت صادر شده تاکنون در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بارگذاری گردیده و لیست دانشنامه ها نیز در آبان 98 افزوده شد.

دانش آموختگان محترم توجه فرمایند تنها در صورت ثبت تاریخ در ستون "دریافت از استان" اقدام به مراجعه حضوری جهت دریافت مدرک خود نمایند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی موقت

آقایان                 کارت ملی

کارت پایان خدمت/ گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر/ گواهی اشتغال به خدمت نظام وظیفه

خانم ها               کارت ملی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه

کارت ملی

اصل گواهی موقت (در صورت مفقود شدن گواهی موقت، برگه تعهد محضری)

 

 

* یادآوری می گردد کلیه مدارک فارغ التحصیلی فقط به شخص دانش آموخته و یا وکیل قانونی وی که دارای وکالت نامه رسمی محضری می باشد، قابل ارائه است.

 

 

به اطلاع دانش آموختگان گرامی می رساند؛ در جهت کاهش مراجعات به دانشگاه و نیز تسهیل پیگیری صدور مدارک گواهی موقت و دانشنامه فارغ التحصیلی، از مهرماه 98 در روزهای شنبه هر هفته، فایل لیست به روز رسانی شده مربوط به این مدارک در قالب PDF از بخش راست این صفحه قابل دریافت می باشد.

هم اکنون کلیه گواهی های موقت صادر شده تاکنون در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بارگذاری گردیده و لیست دانشنامه ها نیز در آبان 98 افزوده شد.

دانش آموختگان محترم توجه فرمایند تنها در صورت ثبت تاریخ در ستون "دریافت از استان" اقدام به مراجعه حضوری جهت دریافت مدرک خود نمایند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی موقت

آقایان                 کارت ملی

کارت پایان خدمت/ گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر/ گواهی اشتغال به خدمت نظام وظیفه

خانم ها               کارت ملی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه

کارت ملی

اصل گواهی موقت (در صورت مفقود شدن گواهی موقت، برگه تعهد محضری)

 

 

* یادآوری می گردد کلیه مدارک فارغ التحصیلی فقط به شخص دانش آموخته و یا وکیل قانونی وی که دارای وکالت نامه رسمی محضری می باشد، قابل ارائه است.

 

 

 
Text/HTML