● 
اِثَّلاثا ٦ رمضان ١٤٤٤
ورودی های جدید * معرفی کارکنان پذیرش و ثبت نام
 
   
معرفی کارکنان

نام

سمت

رایانامه

شماره تلفن داخلی

خانم معین پور

کارشناس پذیرش و ثبت نام

moeinpour.f@pnum.ac.ir

564

خانم قدیریان کارشناس پذیرش و ثبت نام ghadirian.s@pnum.ac.ir 544 

آقای خسروی

کارشناس پذیرش و ثبت نام

khosravi.h@pnum.ac.ir

565

خانم خزان کارشناس پذیرش و ثبت نام khazan.f@pnum.ac.ir 566

 

نام

سمت

رایانامه

شماره تلفن داخلی

خانم معین پور

کارشناس پذیرش و ثبت نام

moeinpour.f@pnum.ac.ir

564

خانم قدیریان کارشناس پذیرش و ثبت نام ghadirian.s@pnum.ac.ir 544 

آقای خسروی

کارشناس پذیرش و ثبت نام

khosravi.h@pnum.ac.ir

565

خانم خزان کارشناس پذیرش و ثبت نام khazan.f@pnum.ac.ir 566

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>