● 
اِثَّلاثا ٦ رمضان ١٤٤٤
راهنمای سامانه ها
 
   
راهنمای سامانه ها
● راهنمای درخواست صدور معافیت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود 1400
  

● نکاتی درخصوص نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی کارشناسی ورودی مهر1400 در سامانه نظام وظیفه
   نکاتی درخصوص نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه epolice.ir ضمن عرض تبریک قبولی در این دانشگاه، نکات ذیل را درخصوص دریافت معافیت تحصیلی رعایت نموده و به ترتیب اقدام نمایید: 1-     درحین انجام ثبت نام غیرحضوری در سامانه گلست ...


 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>