● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
برنامه ریزی * برنامه حضور مدیران گروه دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
 
   
برنامه مدیران گروه نیمسال اول 95-94
   جستجو     

 نام و نام خانوادگیرشتهSorted By رشته In Ascending Orderساعت حضورمکان حضور
آقای دکتر مجید رجبیان نقندر ارشد بیوشیمیسه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه 8-16 آزمایشگاه شماره یک ساختمان 2 rajabiian@yahoo.ca 09350513833
آقای دکتر معصومی کارشناسی ترویج کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی و ارشد کشاورزی گرایش اصلاح نباتات شنبه ها-ساعت 9 الی 13ساختمان 2 طبقه چهارم اتاق مدیران گروه ایمیل masomi20042003@yahoo.com
خانم دکتر حسینیونآمار (ارشد و کارشناسی)یکشنبه و پنج شنبه 10تا13ساختمان 2 طبقه 4 اتاق 519 آدرس الکترونیکی: Mails.students@gmail.com
آقای دکتر محمد موسوی شیریارشد حسابداری mousavi1973@yahoo.comساختمان 2
محمد بهروزیهارشد حقوق ساختمان behroozyeh@yahoo.com2
آقای دکتر عبدالمجید موسوی نیا ارشد زمین شناسی گرایش فسیل شناسی و چینه شناسی چهارشنبه ها ساعت 9-16 ساختمان 2 طبقه3 mmosavinia@gmail.com
آقای دکتر بافنده ایماندوستاقتصاد(کارشناسی و ارشد)شنبه تا سه شنبه 9 الی 14 ساختمان 5 اتاق معاونت تلفن8642212 ایمیل imandoust@yahoo.com
خانم احمدی افزادیالهیات کارشناسی و ارشد  
خانم فارابیتاریخ (کارشناسی)  
آقای دکتر واحدی فردتاریخ تشیع (ارشد)سلام هر روز ساعت 9 الی 10 به جز روز دو شنبه وپنجشنبهساختمان 2 طبقه 3 vahedi77@yahoo.com 09155258107
خانم نخعی نیازی تربیت بدنیشنبه تا چهارشنبه 9:30 الی 16ساختمان 1، اتاق 101، داخلی aazamnakhaie@yahoo.com254
آقای دکتر صنعتی جامعه شناسی شنبه تا سه شبه ساعت 10 تا 12 الف از طریق فرستادن ایمیل به آدرس:sanatinader@yahoo.com ب- از طریق تماس با تلفن 05138691081 داخلی 125 و همراه 09354689254 ج- مراجعه حضوری به ساختمان شماره 2 طبقه چهارم اتاق 512 ساعات حضور 9 الی 13
آقای دکتر رحیمیجغرافیا(کارشناسی و ارشد )روزهای شنبه تا سه شنبه صبح تا عصر ساختمان hosseinrahimi1987@yahoo.com2
آقای سلیمانیحسابداریدوشنبه 16-14.30ساختمان 2 طبقه 2
آقای فدویحقوق کارشناسی  
آقای دکتر سعید محمدیدکتری فیزیکشنبه- یکشنبه-دوشنبه- سه شنبه از ساعت 10 الی 13 در سایر ساعات با هماهنگی قبلی. ساختمان 2 - طبقه همکف - روبروی آزمایشگاه فیزیک جدید تلفن : 8683900 داخلی 436 ایمیل : Mohammadi@pnu.ac.ir
آقای دکتر خدابخشیانریاضی (کارشناسی و ارشد )شنبه : 12-10 1شنبه: 12-9hk_math@yahoo.comساختمان 1 اتاق 205
خانم دکتر حیدریریاضی(دکتری)شنبه 14-12ساختمان 2 ، طبقه a_heidari@pnu.ac.ir1
خانم دکتر امینیزبان و ادبیات عربیکشنبه و سه شنبه 10 الی 12دانشکده حقوق - اتاق 512 داخلی 774 - amini.a@pnurazavi.ac.ir
آقای دکتر عرفانیزبان و ادبیات فارسی ارشد  ساختمان2طبقه mohammadjavad_erfani@yahoo.com3
آقای دکتر مظلومیزمین شناسی(کارشناسی وارشد)یکشنبه و سه شنبه 14-12ساختمان 2 طبقه 3 alr.mazloumi@gmail.com
خانم دکتر رهباریان زیست شناسی (کارشناسی )شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 الی 13:30ساختمان 2 ، طبقه سوم، واحد 1، اتاق 416، ایمیل: ra_rahbarian@yahoo.com
آقای دکتر فیضیشیمی (ارشد ودکتری)دوشنبه 14-12ساختمان شماره 2 طبقه سوم اتاق 419 وایمیل noor_fiz2003@yahoo.com و تلفن تماس 09151841048 می باشد.
آقای ابوالفضل اکبری علوم اجتماعی(کارشناسی)یکشنبه ها:10-8 و12-10 دوشنبه ها:10-8 سه شنبه ها:10-8و 12-10 اتاق مدیران گروه طبقه دوم ساختمان2 mail:ab_ak73@yahoo.com
خانم دکتر وجیهه ظهور پرونده علوم تربیتی /دوشنبه ها 9-13 ساختمان شماره 2 طبقه 4 اتاق516 ایمیل: zohoory2002@yahoo.com شماره تماس:38683002-5 داخلی 133
آقای قربانیعلوم سیاسی  
آقای رقویفیزیک(کارشناسی وارشد)  
خانم دکتر فاطمه راوریکارشناسی شیمیدوشنبه 10-12 سه شنبه 10-12ساختمان شماره 2 طبقه سوم اتاق 416 fatemeravari@yahoo.com
آقای دکتر شریف مقدمکتابداری (دکتری)دوشنبه و یکشنبه12-10ساختمان 2 ، طبقه3 ، واحدsh_mogadam@pnu.ac.ir2
خانم دکتر ضیائیکتابداری (کارشناسی و ارشد)دوشنبه و چهارشنبه 14-10ساختمان شماره 1-کتابخانه soraya.ziaei@gmail.com
آقای دکتر رمضانزادهمترجمی زبان انگلیسیشنبه 12-10ساختمان 2 طبقه mahmoudramezanzadeh@yahoo.com3
آقای مهندس سبحانیمدیریت اجراییروزهای 3 شنبه ساعت 16-18 موبایل: 09379458235 ایمیل:ali.sobhani.msc@gmail.com وبلاگ گروه: pnum-b.blogfa.co
آقای دکتر قاسمیمدیریت بازرگانی،مدیریت جهانگردیساعت حضور بنده روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت 15 الی 17ساختمان 2 طبقه 4
آقای دکتر قرهمدیریت پروژه،عمرانیکشنبه 12-10 ، چهارشنبه 19-17ساختمان 2 ، طبقه 2 ، اتاق ghareh_soheil@pnu.ac.ir308
آقای دکتر موسویمدیریت دولتی،مدیریت صنعتی ،ارشد مدیریتدوشنبه و سه شنبه 12-10ساختمان 5 ، طبقه 3
آقای دکتر ایوانیمعماری،شهرسازیشنبه14-12 ، دوشنبه12-10ساختمان2 ، طبقه3 ، اتاقivani51@yahoo.com423
آقای دکتر جلالیمکانیک، هوا و فضا، خودرو  
آقای دکتر امین زاده مهندسی برق (گرایش الکترونیک و قدرت )شنبه و 5 شنبه ساعت 10 تا 12 ساختمان 2 طبقه 2
 مهندسي پلیمر  
دکتر سیناکاظمیانمهندسی راه آهنشنبه ها ساعت 16 تا 18 ساختمان شماره 2 طبقه چهارم kazemian.s@pnum.ac.ir
آقای اقوامیمهندسی رباتیک  
دکتر مجتبی صالحیمهندسی صنایع ساختمان شماره 2 - طبقه چهارم
آقای دکتر رضاییمهندسی کامپیوتر/فناوری اطلاعات  ساختمان 2، طبقه 4
خانم دکتر عزیزیمهندسی منابع طبیعی ،آب وخاک ،محیط زیست یکشنبه از 8 تا 12 ساختمان شماره 2- طبقه چهارم - اتاق 518 azizi.pnusab@yahoo.com
آقای فضائلیهنردوشنبه از ساعت 12 تا 13 ساختمان 2 طبقه 3 اتاق405 شماره تماس: داخلی 217 ایمیل: s.m.fazaeli@gmail.com
 
Text/HTML