● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
آموزش الکترونیکی * معرفی آموزش الکترونیکی
 
   
 
آموزش الکترونیکی چیست؟
منظور از E-Learning یا آموزش الکترونیکی به طور کلی بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک‌های چندرسانه‌ای، نشریات الکترونیکی و خبرنامه‌های مجازی و نظایر این هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان‌تر صورت می‌پذیرد. البته سیستم‌هایی که تحت E-Learning قرار می‌گیرند و امکان یادگیری از راه دور را فراهم می‌کنند بسیار متنوع هستند، ولی در وهله اول آنچه مهم است آگاهی علاقه‌مندان از نوع این سیستم‌ها و انتخاب صحیح و نحوه استفاده درست از آنهاست. این سیستم‌ها گاهی می‌توانند جایگزین کلاس‌های حضوری هم باشند. در عین حال برای افراد سخت کوش و علاقه مند می‌تواند مکمل کتاب و کلاس باشد. در یک جمله می‌توان گفت:
E-Learning آوردن یادگیری برای مردم است به جای آوردن مردم برای یادگیری
هرچند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web) بهره می‌گیرد، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی‌شود. در عرصه آموزش الکترونیکی، علاوه بر آموزش بر مبنای وب، آموزش غیرحضوری، آموزش از راه دور، تعلیم و تربیت از راه دور، بازآموزی، خودآموزی و آموزش بر مبنای رایانه (CBT) نیز می‌توانند مطرح شوند.
آموزش‌های الکترونيکی رمز موفقيت خود را در شيوه ارائه، نوع محتويات و توزيع (عرضه) مناسب می‌دانند. در آموزش‌های الکترونيکی از اغلب مسائل موجود در آموزش‌های سنتی نظير: سخنرانی‌های يکطرفه، تعامل و ارتباط ضعيف با فراگيران، اجتناب می‌گردد. با استفاده از نرم افزارهای مربوط به سيستم‌های آموزش الکترونيکی می‌توان بسرعت محيط‌های آموزشی مؤثر و کارآ را با بهره‌گيری از عناصر متفاوت آموزشی ايجاد کرد.
 
مزایای آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونيکی نسبت به آموزش‌های سنتی دارای مزايای عمده‌ای است. انعطاف‌پذيری و حذف ترددهای بی‌مورد و پرهزينه برای شرکت در دوره‌های آموزشی، از مهمترين مزايای آموزش‌های الکترونيکی است. آموزش الکترونيکی دارای مزايای متعدد ديگری نيز می‌باشد:
● هزينه توليد دوره‌های آموزش الکترونيکی گران نبوده و با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای موجود می‌توان پس از تهيه نرم افزار مربوطه، اقدام به توليد دوره‌های آموزش الکترونيکی کرد.
● فراگيران قادر به تنظيم آهنگ يادگيری خواهند بود. اکثر برنامه‌های آموزش الکترونيکی را می‌توان در زمان نياز به آنها، استفاده کرد.
● سرعت فراگيری آموزش الکترونيکی نسبت به آموزش‌های سنتی به مراتب بيشتر بوده و حداقل 50 در صد بهبود و سرعت را بدنبال خواهد داشت . فراگيران دوره‌های آموزش الکترونيکی می‌توانند موضوعات و مطالبی را که نسبت به آنها آشنائی دارند، مطالعه نکرده و صرفاً بر روی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به آنها آشنائی وجود ندارد.
● آموزش‌های الکترونيکی از پيام‌های يکنواخت بمنظور ارتباط با مخاطب استفاده می‌نمايند. (حذف سلايق و تجارب فردی در مقايسه با آموزش‌های سنتی)
● آموزش‌های الکترونيکی مستقل از پارامترهای زمان و مکان بوده و در هر زمان و هر محل می‌توانند مورد استفاده قرار گيرند.
● بهنگام سازی دوره‌های مبتنی بر آموزش الکترونيکی بسرعت و بسادگی انجام می‌گيرد. موضوعات و محتويات تغيير يافته بسرعت بر روی سرويس دهنده مربوطه قرار گرفته و فراگيران بلافاصله از نتايج آن بهره‌مند خواهند شد. آموزش‌های الکترونيکی مبتنی بر CD-ROM در زمان بهنگام سازی و توزيع، هزينه‌های بالائی را بر سازمان و يا موسسه آموزش دهنده و فراگيران تحميل خواهد کرد. روش فوق در مقايسه با آموزش‌های مکاتبه‌ای مقرون بصرفه خواهد بود.
● آموزش‌های الکترونيکی باعث افزايش قدرت نگهداشت اطلاعات در فراگيران می‌گردد. در اين راستا از عناصر متفاوتی نظير: صوت، تصوير، امتحانات کوتاه مدت، ارتباط متقابل با فراگير و ساير موارد برای تاکيد مجدد در فراگيری هدفمند استفاده می‌گردد. در صورتيکه فراگيران بخش‌هایی از يک دوره آموزشی را بدرستی فرا نگرفته باشند، می‌توانند در زمان دلخواه مجدداً بخش مربوطه را مطالعه نمايند.
● مديريت برنامه‌های آموزش الکترونيکی برای گروه‌های زيادی از دانشجويان، بسادگی انجام خواهد شد. دنبال نمودن وضعيت آموزشی دانشجويان و ميزان پيشرفت بوجود آمده، زمانبندی و اختصاص دوره‌های آموزشی برای پرسنل و کارمندان يک اداره و دنبال نمودن وضعيت پيشرفت آنها و ساير موارد مربوط به مديريت آموزشی بسرعت و بسادگی محقق می‌گردد.
 
 
آموزش الکترونیکی چیست؟
منظور از E-Learning یا آموزش الکترونیکی به طور کلی بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک‌های چندرسانه‌ای، نشریات الکترونیکی و خبرنامه‌های مجازی و نظایر این هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان‌تر صورت می‌پذیرد. البته سیستم‌هایی که تحت E-Learning قرار می‌گیرند و امکان یادگیری از راه دور را فراهم می‌کنند بسیار متنوع هستند، ولی در وهله اول آنچه مهم است آگاهی علاقه‌مندان از نوع این سیستم‌ها و انتخاب صحیح و نحوه استفاده درست از آنهاست. این سیستم‌ها گاهی می‌توانند جایگزین کلاس‌های حضوری هم باشند. در عین حال برای افراد سخت کوش و علاقه مند می‌تواند مکمل کتاب و کلاس باشد. در یک جمله می‌توان گفت:
E-Learning آوردن یادگیری برای مردم است به جای آوردن مردم برای یادگیری
هرچند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web) بهره می‌گیرد، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی‌شود. در عرصه آموزش الکترونیکی، علاوه بر آموزش بر مبنای وب، آموزش غیرحضوری، آموزش از راه دور، تعلیم و تربیت از راه دور، بازآموزی، خودآموزی و آموزش بر مبنای رایانه (CBT) نیز می‌توانند مطرح شوند.
آموزش‌های الکترونيکی رمز موفقيت خود را در شيوه ارائه، نوع محتويات و توزيع (عرضه) مناسب می‌دانند. در آموزش‌های الکترونيکی از اغلب مسائل موجود در آموزش‌های سنتی نظير: سخنرانی‌های يکطرفه، تعامل و ارتباط ضعيف با فراگيران، اجتناب می‌گردد. با استفاده از نرم افزارهای مربوط به سيستم‌های آموزش الکترونيکی می‌توان بسرعت محيط‌های آموزشی مؤثر و کارآ را با بهره‌گيری از عناصر متفاوت آموزشی ايجاد کرد.
 
مزایای آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونيکی نسبت به آموزش‌های سنتی دارای مزايای عمده‌ای است. انعطاف‌پذيری و حذف ترددهای بی‌مورد و پرهزينه برای شرکت در دوره‌های آموزشی، از مهمترين مزايای آموزش‌های الکترونيکی است. آموزش الکترونيکی دارای مزايای متعدد ديگری نيز می‌باشد:
● هزينه توليد دوره‌های آموزش الکترونيکی گران نبوده و با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای موجود می‌توان پس از تهيه نرم افزار مربوطه، اقدام به توليد دوره‌های آموزش الکترونيکی کرد.
● فراگيران قادر به تنظيم آهنگ يادگيری خواهند بود. اکثر برنامه‌های آموزش الکترونيکی را می‌توان در زمان نياز به آنها، استفاده کرد.
● سرعت فراگيری آموزش الکترونيکی نسبت به آموزش‌های سنتی به مراتب بيشتر بوده و حداقل 50 در صد بهبود و سرعت را بدنبال خواهد داشت . فراگيران دوره‌های آموزش الکترونيکی می‌توانند موضوعات و مطالبی را که نسبت به آنها آشنائی دارند، مطالعه نکرده و صرفاً بر روی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به آنها آشنائی وجود ندارد.
● آموزش‌های الکترونيکی از پيام‌های يکنواخت بمنظور ارتباط با مخاطب استفاده می‌نمايند. (حذف سلايق و تجارب فردی در مقايسه با آموزش‌های سنتی)
● آموزش‌های الکترونيکی مستقل از پارامترهای زمان و مکان بوده و در هر زمان و هر محل می‌توانند مورد استفاده قرار گيرند.
● بهنگام سازی دوره‌های مبتنی بر آموزش الکترونيکی بسرعت و بسادگی انجام می‌گيرد. موضوعات و محتويات تغيير يافته بسرعت بر روی سرويس دهنده مربوطه قرار گرفته و فراگيران بلافاصله از نتايج آن بهره‌مند خواهند شد. آموزش‌های الکترونيکی مبتنی بر CD-ROM در زمان بهنگام سازی و توزيع، هزينه‌های بالائی را بر سازمان و يا موسسه آموزش دهنده و فراگيران تحميل خواهد کرد. روش فوق در مقايسه با آموزش‌های مکاتبه‌ای مقرون بصرفه خواهد بود.
● آموزش‌های الکترونيکی باعث افزايش قدرت نگهداشت اطلاعات در فراگيران می‌گردد. در اين راستا از عناصر متفاوتی نظير: صوت، تصوير، امتحانات کوتاه مدت، ارتباط متقابل با فراگير و ساير موارد برای تاکيد مجدد در فراگيری هدفمند استفاده می‌گردد. در صورتيکه فراگيران بخش‌هایی از يک دوره آموزشی را بدرستی فرا نگرفته باشند، می‌توانند در زمان دلخواه مجدداً بخش مربوطه را مطالعه نمايند.
● مديريت برنامه‌های آموزش الکترونيکی برای گروه‌های زيادی از دانشجويان، بسادگی انجام خواهد شد. دنبال نمودن وضعيت آموزشی دانشجويان و ميزان پيشرفت بوجود آمده، زمانبندی و اختصاص دوره‌های آموزشی برای پرسنل و کارمندان يک اداره و دنبال نمودن وضعيت پيشرفت آنها و ساير موارد مربوط به مديريت آموزشی بسرعت و بسادگی محقق می‌گردد.
 
 
 
Text/HTML