● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * پذیرش دانشجو
 
   
پذیرش دانشجو
شیوه های پذیرش دانشجو
دانشگاه پیام نور از سه طریق اقدام به پذیرش دانشجو می نماید:
1-      کنکور سراسری: دانشجویان این دوره ها از طریق آزمون سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که سازمان سنجش برگزار می نماید در مقاطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرفته می شوند.
2-      دوره های فراگیر نیمه حضوری: در دوره فراگیر نیمه حضوری دانشگاه پیام نور با بهره گیری از فناوری آموزشی و تجهیز کلاسهای درسی، کلاسهای آموزشی خود را در قالب ساعات محدودتری نسبت به ساعات کلاسهای دانشگاههای سنتی کسور برنامه ریزی و برگزار کند.
3-       آموزش الکترونیکی (مجازی): آموزش الکترونیکی و اینترنتی که اصطلاحاً آموزش مجازی نامیده می شود، شیوه ای از ارائه آموزش دانشگاهی است که با الگوبرداریاز تجارب نوین جهانی آموزش از راه دور و با استفاده از جدیدترین ابزارهای چندرسانه ای سازماندهی شده است. در این شیوه آموزشی کلیه آموزشهای لازم از طریق لوحهای فشرده و مواد آموزشی چندرسانه ای و با استفاده از اینترنت و به صورت تحت وب عرضه می شود.
 
شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی
مدارک لازم برای ثبت نام در دوره های دانشپذیری و یا کنکور سراسری، دیپلم متوسطه نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی نظام جدید، دارندگان مدرک کاردانی رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره های فراگیر و یا سایر مدارک متوسطه تحصیلی اعم از هنرستان و یا دانشسراهایی که مدت آموزش متوسطه آن 4 ساله بوده است. در صورت دارا بودن مدارک فوق و شرکت در آزمون دوره های فراگیر و گذراندن دروس دانشپذیری و احراز حدنصابهای لازم علمی می توانند در مقطع کارشناسی تحصیل نمایند.
شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر
مدرک تحصیلی برای ثبت نام در دوره های کارشناسی ارشد فراگیر، مدرک کارشناسی رسمی و بالاتر در رشته های علوم، شامل گروههای علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی و علوم مهندسی و رشته های تحصیلی علوم انسانی و هنر با میانگین حداقل 12 که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده می باشد. همچنین دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند در این دوره ها به شرط شرکت در آزمون فراگیر و احراز حدنصابهای علمی در این مقطع تحصیل نمایند.
شرایط پذیرش در مقطع دکتری تخصصی (PHD) از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور انجام می شود.
شیوه های پذیرش دانشجو
دانشگاه پیام نور از سه طریق اقدام به پذیرش دانشجو می نماید:
1-      کنکور سراسری: دانشجویان این دوره ها از طریق آزمون سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که سازمان سنجش برگزار می نماید در مقاطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرفته می شوند.
2-      دوره های فراگیر نیمه حضوری: در دوره فراگیر نیمه حضوری دانشگاه پیام نور با بهره گیری از فناوری آموزشی و تجهیز کلاسهای درسی، کلاسهای آموزشی خود را در قالب ساعات محدودتری نسبت به ساعات کلاسهای دانشگاههای سنتی کسور برنامه ریزی و برگزار کند.
3-       آموزش الکترونیکی (مجازی): آموزش الکترونیکی و اینترنتی که اصطلاحاً آموزش مجازی نامیده می شود، شیوه ای از ارائه آموزش دانشگاهی است که با الگوبرداریاز تجارب نوین جهانی آموزش از راه دور و با استفاده از جدیدترین ابزارهای چندرسانه ای سازماندهی شده است. در این شیوه آموزشی کلیه آموزشهای لازم از طریق لوحهای فشرده و مواد آموزشی چندرسانه ای و با استفاده از اینترنت و به صورت تحت وب عرضه می شود.
 
شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی
مدارک لازم برای ثبت نام در دوره های دانشپذیری و یا کنکور سراسری، دیپلم متوسطه نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی نظام جدید، دارندگان مدرک کاردانی رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره های فراگیر و یا سایر مدارک متوسطه تحصیلی اعم از هنرستان و یا دانشسراهایی که مدت آموزش متوسطه آن 4 ساله بوده است. در صورت دارا بودن مدارک فوق و شرکت در آزمون دوره های فراگیر و گذراندن دروس دانشپذیری و احراز حدنصابهای لازم علمی می توانند در مقطع کارشناسی تحصیل نمایند.
شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر
مدرک تحصیلی برای ثبت نام در دوره های کارشناسی ارشد فراگیر، مدرک کارشناسی رسمی و بالاتر در رشته های علوم، شامل گروههای علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی و علوم مهندسی و رشته های تحصیلی علوم انسانی و هنر با میانگین حداقل 12 که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده می باشد. همچنین دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند در این دوره ها به شرط شرکت در آزمون فراگیر و احراز حدنصابهای علمی در این مقطع تحصیل نمایند.
شرایط پذیرش در مقطع دکتری تخصصی (PHD) از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور انجام می شود.
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>