● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * صدور شماره و کارت دانشجویی
 
   
صدور شماره و کارت دانشجویی
  • شماره دانشجويي كليه دانشجويان از طريق اداره كل خدمات آموزشي صادر مي شود.
  • صدور كارت دانشجويي توسط مركز  انجام مي‌شود.
  • صدور كارت المثني داراي محدوديت بوده و جهت صدور كارت دانشجويي المثني دانشجو مي بايست درخواست كتبي خود را به همراه فيش واريزي به حساب سيباي بانك ملي به شماره 2178609001007 به آموزش مركز تحويل نمايد تا پس از انجام تشريفات اداري كارت المثني صادر شود.
  • شماره دانشجويي كليه دانشجويان از طريق اداره كل خدمات آموزشي صادر مي شود.
  • صدور كارت دانشجويي توسط مركز  انجام مي‌شود.
  • صدور كارت المثني داراي محدوديت بوده و جهت صدور كارت دانشجويي المثني دانشجو مي بايست درخواست كتبي خود را به همراه فيش واريزي به حساب سيباي بانك ملي به شماره 2178609001007 به آموزش مركز تحويل نمايد تا پس از انجام تشريفات اداري كارت المثني صادر شود.
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>