● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
خدمات آموزشی * قوانین و مقررات آموزشی * حضورو غیاب
 
   
حضور و غیاب
1-   حضور دانشجو در كلاسهاي رفع اشكال گروهي يا فردي درسهاي نظري الزامي نيست ولي در صورت شركت دانشجو در كلاسهاي درسي مي‌تواند از نمره كلاسي بهره‌مند شود.
2-   حضور دانشجو در كلاسهاي درسهاي عملي (آزمايشگاهي، كارگاهي، كار در ميدان) و يا درسهاي كه بخشي از آن عملي و بخشي نظري است الزامي است و غيبت در بيش از يك چهارم درس كلاس‌هاي آن درس به منزله حذف درس است.
1-   حضور دانشجو در كلاسهاي رفع اشكال گروهي يا فردي درسهاي نظري الزامي نيست ولي در صورت شركت دانشجو در كلاسهاي درسي مي‌تواند از نمره كلاسي بهره‌مند شود.
2-   حضور دانشجو در كلاسهاي درسهاي عملي (آزمايشگاهي، كارگاهي، كار در ميدان) و يا درسهاي كه بخشي از آن عملي و بخشي نظري است الزامي است و غيبت در بيش از يك چهارم درس كلاس‌هاي آن درس به منزله حذف درس است.
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>