● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه اغنیا
 
   
 
نشریه اغنیا
سعید سهامی   صاحب امتیاز
سعید سهامی مدیر مسئول
گاهنامه دوره انتشار
علمی، فرهنگی و اجتماعی زمینه فعالیت
مجله قطع

Aghniya88@gmail.com

Aghniya88.blogfa.com

ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه اغنیا
سعید سهامی   صاحب امتیاز
سعید سهامی مدیر مسئول
گاهنامه دوره انتشار
علمی، فرهنگی و اجتماعی زمینه فعالیت
مجله قطع

Aghniya88@gmail.com

Aghniya88.blogfa.com

ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>