● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه کوانتوم
 
   
 
نشریه کوانتوم
علی حقیقی  صاحب امتیاز
علی حقیقی مدیر مسئول
گاهنامه دوره انتشار
علمی تخصصی فیزیک زمینه فعالیت
مجله قطع

Quantum.gigfa.com

quantumpnum@live.com

Quantum.blogveb.ir

ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه کوانتوم
علی حقیقی  صاحب امتیاز
علی حقیقی مدیر مسئول
گاهنامه دوره انتشار
علمی تخصصی فیزیک زمینه فعالیت
مجله قطع

Quantum.gigfa.com

quantumpnum@live.com

Quantum.blogveb.ir

ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>