● 
اِسَّبِت ١ صفر ١٤٤٢
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی * آمار گروه زیست شناسی
 
   
 
تعداد دانشجو
نام رشته
ردیف
 
400
 
زیست شناسی (کارشناسی)
 
1
 
بیوشیمی (کارشناسی ارشد)
2
35
علوم تجربی(کارشناسی ناپیوسته)
3

 

تعداد دانشجو
نام رشته
ردیف
 
400
 
زیست شناسی (کارشناسی)
 
1
 
بیوشیمی (کارشناسی ارشد)
2
35
علوم تجربی(کارشناسی ناپیوسته)
3

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?