● 
اِلخَميس ٤ جمادي الاولي ١٤٤٣
امور تغذیه * برنامه غذایی کارکنان
 
   
برنامه غذایی دانشجویان

  

لیست غذای سرو شده در طول هفته:
چلوخورشت قورمه سبزی، چلو خورشت قیمه، چلو جوجه، چلو مرغ
چلو کباب کوبیده، استامبولی، چلو ماهی 
 
ساعت سرو غذای دانشجویان 11:30 لغایت 14:30
ارائه غذای پیش فروش از ساعت 11:30 لغایت 14:00 می باشد.
ارائه غذای روزفروش از ساعت 14 الی 14:30 به صورت محدود می باشد

 

  

لیست غذای سرو شده در طول هفته:
چلوخورشت قورمه سبزی، چلو خورشت قیمه، چلو جوجه، چلو مرغ
چلو کباب کوبیده، استامبولی، چلو ماهی 
 
ساعت سرو غذای دانشجویان 11:30 لغایت 14:30
ارائه غذای پیش فروش از ساعت 11:30 لغایت 14:00 می باشد.
ارائه غذای روزفروش از ساعت 14 الی 14:30 به صورت محدود می باشد

 

 
Text/HTML