● 
اِلأِثنين ٢ صفر ١٤٣٩
امور تغذیه * برنامه غذایی کارکنان
 
   
برنامه غذایی دانشجویان

 

ایام هفته
برنامه غذایی
شنبه
چلوخورشت قورمه سبزی/ چلوخورشت کرفس (هفته در میان)
یکشنبه
چلوگوشت/چلومرغ (هفته در میان)
دوشنبه
چلوخورشت قیمه
سه شنبه
استامبولی
چهارشنبه
چلوجوجه
پنج شنبه
چلومرغ/چلوگوشت (هفته درمیان)
 
ساعت سرو غذای دانشجویان 11:30 لغایت 14:30
این برنامه غذایی به صورت چرخشی می باشد
غذای روزفروش از ساعت 11:30 الی 14:30 به صورت محدود ارائه می شود

 

 

ایام هفته
برنامه غذایی
شنبه
چلوخورشت قورمه سبزی/ چلوخورشت کرفس (هفته در میان)
یکشنبه
چلوگوشت/چلومرغ (هفته در میان)
دوشنبه
چلوخورشت قیمه
سه شنبه
استامبولی
چهارشنبه
چلوجوجه
پنج شنبه
چلومرغ/چلوگوشت (هفته درمیان)
 
ساعت سرو غذای دانشجویان 11:30 لغایت 14:30
این برنامه غذایی به صورت چرخشی می باشد
غذای روزفروش از ساعت 11:30 الی 14:30 به صورت محدود ارائه می شود

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?