● 
اِجُّمعَة ٢٤ جمادي الثانيه ١٤٣٥
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
 

تلفن تماس با دانشگاه

5-8683002 

(20خط)8683900

تلفن تماس با دانشگاه

5-8683002 

(20خط)8683900

 
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدSorted By واحد In Ascending Orderنام خانوادگیشماره تلفن داخلی
آبدارخانه طبقه سوم- ساختمان 5خانم طوسی584
آزمایشگاه شیمیخانم معین پور223
آموزش الکترونیکیآقای پردل267
اداره آموزشآقای نصرالهی565
اداره آموزشآقای علیمرادی594
اداره آموزشآقای کاظمی534
اداره آموزش خانم جمشیدنسب539
اداره آموزشآقای بیات 573
اداره آموزش آقای باری 535
اداره آموزش اقای سیفی 566
اداره آموزش خانم باصفا588
اداره آموزش خانم مشرقی 529
اداره آموزشخانم تاجی 538
اداره آموزشخانم معتمدی فر593
اداره آموزش آقای فانی 543
اداره آموزشخانم فانی 574
اداره آموزشخانم نجفیان422
اداره آموزشخانم ضامنی فر587
اداره آموزشخانم درواری530
اداره آموزشآقای نادری567
اداره آموزشخانم عالی مقدم586
اداره آموزشخانم رخشی536
اداره آموزشخانم شکوهی594-595
اداره آموزشخانم خزان587
اداره آموزش (پذیرش ورودی های جدید-مقطع کارشناسی)خانم رمضانی 590
اداره آموزش (مسئول)آقای براتی 582-583
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پور507
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعی507
اطلاعات ساختمان 5-575
امتحانات خانم آقا گلی زاده551
امتحاناتعبدالباقی550
امتحاناتخانم کیومرثی552
امتحاناتخانم افتخاری551
امتحانات (مسئول)آقای محمدنژاد553
امور اداری آقای کلاته (سرپرست)623
امور اداری آقای قاسمی 629
امور اداری نمابر459
امور پژوهشی آقای زارع 215
امور تغذیه و صدور کارت دانشجوییآقای سرکوهی541
امور دانشجوئی آقای جلالی540
امور عمرانیآقای شمالی628
امور عمومی آقای غلامی 617
امور فرهنگیحاج آقای جعفری253
امور فرهنگیآقای خاکشور110
امور کلاسهاآقای نجار443
امور مالیآقای جامی607
امور مالی- فارغ التحصیلانآقای سلطانی571
امور مالی کارکنان و بودجه خانم قدیریان605
امین اموالآقای سلطانی 571
انبارآقای جعفری599
انبار شیمی آقای بزرگ امید222
انبار فیزیک و زمین شناسی آقای قادری216
بایگانی دانشجوییآقای کربلایی597 و 598
برنامه ریزی خانم دائی نژاد558
برنامه ریزیخانم سیدی 544
برنامه ریزیخانم برق557
برنامه ریزیخانم سعادت556
برنامه ریزیخانم دلیری545
برنامه ریزی (مسئول)خانم مالک 554
بسیج اساتیددکتر اکبری515
بسیج برادران-8649727
بسیج خواهران-8691191
پشتیبانی و نقلیهآقای واله شهری585
تحصیلات تکمیلی خانم کرفی پور506
تحصیلات تکمیلیخانم درخشانی505
تحصیلات تکمیلیخانم رضائی فر500
تحصیلات تکمیلیخانم وثوقی501
تحصیلات تکمیلیپاسخگویی502
تحصیلات تکمیلیفکس511
تحصیلات تکمیلیآقای افروز618
تحصیلات تکمیلی(مسئول)آقای متین فر512
حراستآقای حبیبی610
حراستآقای رضوی604
حراست خواهرانخانم طالعی454
حوزه ریاستدکتر محمد موسوی619
حوزه ریاستنمابر8683001
خدمات عمومی آقای همتیان616
دبیرخانهآقای عطائی580- 581
دبیرخانه آقای مقیمی 580
دبیرخانهنمابر579
دفتر ریاستآقای زهانی 622- 619
روابط عمومیخانم ابوی 109
ریاست مرکزدکتر موسوی619
فارغ التحصیلانخانم کارگر528-527
فارغ التحصیلان خانم نصر525
فارغ التحصیلان آقای وزیری 523
فارغ التحصیلانخانم بابایی601
فارغ التحصیلانخانم شونده531
فارغ التحصیلانخانم حیدری527-528
فارغ التحصیلانخانم کارگران533
فارغ التحصیلان (مسئول)آقای شریف نژاد526
فراگیرآقای صادقیان588-595
کارپردازیخانم موسی زاده626
کارپردازیآقای عربخانی626، 542 و 625
کارشناس آمار و اطلاعاتآقای حسن زاده459
کارگاه های فنی-مهندسیآقای اسحاقی 405
کارگاه های کامپیوترآقای ایزدپناه235
کارگاه های هنر و معماریخانم کمیلی دوست204
کانون هلال احمر-212
کتابخانهآقای عرفانی243
کتابخانهآقای احسانیان221-403
کتابخانهآقای تقوی فر447
کتابخانهخانم داروغه239
کتابخانهدکتر ضیایی221
مالی دانشجوئیخانم حقانی569
معاونت آموزشیدکتر خدابخشیان620
نگهبانیورودی شرقی232
نگهبانیورودی غربی245
نگهبانیورودی ساختمان 5576
نگهبانیورودی شمالی210
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?
 
 
ایران, مشهد, بلوار معلم, معلم 71- صندوق پستی 433-91735
pnum.ac.ir
- Copyright © 2011 - All rights reserved
DESIGNED AND POWERED BY FaraTech