● 
اِسَّبِت ١٤ شوال ١٤٤١
شماره تلفن های داخلی اعضای هیات علمی
 
   
 
   جستجو     

 نام خانوادگیSorted By نام خانوادگی In Ascending Orderگروه آموزشیتلفن داخلیتصویر پرسنلی
آقای دکتر آقاییریاضی261 
آقای دکتر اقوامیرباتیک151 
آقای دکتر اکبریشیمی209تصویر پرسنلی
آقای دکتر اکبری اره کمریمدیریت (تولید و عملیات)127 
آقای دکتر امیری قلعه نوعمران130 
آقای دکتر امین زادهبرق و الکترونیک461 
آقای دکتر ایماندوستاقتصاد224 
آقای دکتر ایوانیمعماری116 
آقای دکتر حشمتیشیمی147 
آقای دکتر شریف مقدمکتابداری450تصویر پرسنلی
آقای دکتر شعبانیریاضی157 
آقای دکتر صابری فرجغرافیا255 
آقای دکتر صالحیمهندسی صنایع141 
آقای دکتر صنعتی شرقجامعه شناسی126 
آقای دکتر عرفانیزبان و ادبیات عرب614 
آقای دکتر قاسمیمدیریت بازرگانی127تصویر پرسنلی
آقای دکتر لشکریاقتصاد229تصویر پرسنلی
آقای دکتر محمدی پورمکانیک247 
آقای دکتر ناصحیصنایع غذایی412 
آقای دکتر نبویکشاورزی425 
آقای دکتر نژادعلیشیمی430 
آقای دکتر نعمتیعلوم تربیتی410 
آقای دکتر واحدی فردتاریخ205 
آقای سردار شیبانیزمین شناسی242 
آقای فضائلیهنر217 
آقای مهندس آقایی فرمهندسی راه آهن407تصویر پرسنلی
آقای مهندس پور محققکامپیوتر121 
پروفسور حکیمیشیمی413 
پروفسور محمدیفیزیک115 
خانم دکتر اسحاقیشیمی118 
خانم دکتر حیدریریاضی119 
خانم دکتر دلقندیعلم اطلاعات و دانش شناسی140 
خانم دکتر راوریشیمی124 
خانم دکتر رهباریانزیست شناسی123 
خانم دکتر سلامیکتابداری133 
خانم دکتر ضیائیکتابداری122 
خانم دکتر طالبیریاضی114 
خانم دکتر ظهورعلوم تربیتی135 
خانم دکتر کریمیتربیت بدنی111 
خانم دکتر گردیشیمی448 
خانم دکتر گواهیالهیات113 
خانم دکتر مهناز جهادی طرقیجغرافیا120 
خانم دکتر ناصری مشهدیادبیات فارسی230 
خانم دکتر نخعی نیازیتربیت بدنی134 
دکتر بساکادبیات فارسی420تصویر پرسنلی
دکتر بنامفیزیک438 
دکتر بهروزیهحقوق125 
دکتر پرورشفیزیک426 
دکتر تفضلی مقدمروانشناسی426 
دکتر جلالیمکانیک-هوافضا233 
دکتر حسنیشیمی439 
دکتر دادمهر 136 
دکتر دکتر صباغعلوم تربیتی و روانشناسی137 
دکتر دلاورشیمی426 
دکتر ذبیحی 137 
دکتر رجائیریاضی108 
دکتر رجبیانزیست237 
دکتر رحیمیجغرافیا131 
دکتر رقویفیزیک439 
دکتر رمضان زادهزبان274 
دکتر سرابیانروانشناسی128 
دکتر سلطانی مقدس 449 
دکتر شادکام تربتیریاضی117 
دکتر شکرگزارمکانیک129 
دکتر صالح مقدمشیمی426 
دکتر عزیزیکشاورزی456 
دکتر فارابیتاریخ431 
دکتر فیضیشیمی435 
دکتر قرهمدیریت پروژه416 
دکتر کاظمیانعمران444 
دکتر کدیورجغرافیا154 
دکتر لاریشیمی426 
دکتر محمد موسویمدیریت131 
دکتر مسعودیشیمی426 
دکتر مصطفویکشاورزی257 
دکتر مظلومیزمین شناسی415 
دکتر موسوی شیریحسابداری432 
دکتر موسوی نیازمین شناسی220 
دکتر میرزائیکشاورزی421 
دکتر نیکوکارکشاورزی139 
مدیران گروه ساختمان 1 204-5 
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?